Hernieuwbare energie herstelt van dip

Nieuws

Hernieuwbare energie herstelt van dip

Hernieuwbare energie herstelt van dip
Hernieuwbare energie herstelt van dip

Sean Buchanan (IPS)

01 april 2015

Aanzienlijke investeringen in met name zonne- en windenergie hebben vorig jaar een einde gemaakt aan een dip van twee jaar in de sector voor duurzame energie. De investeringen in de sector groeiden in 2014 wereldwijd met 17 procent, tot 270 miljard dollar.

China investeerde vorig jaar het meest in hernieuwbare energie.

Link

Lees het rapport hier!

Als gevolg van deze investeringen kwam er wereldwijd 103 gigawatt capaciteit bij – goed voor ongeveer de helft van alle Amerikaanse kerncentrales bij elkaar. Vorig jaar was daarmee het beste jaar ooit gemeten wat betreft nieuw-geïnstalleerde capaciteit, staat in het gisteren (31 maart) verschenen rapport ‘Global Trends in Renewable Energy Investments’ van het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Lagere technische kosten van hernieuwbare energie brengen met zich mee dat elke dollar die geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie meer opwekkingscapaciteit opleverde in 2014.

Wind, zon, biomassa, afval, geothermische energie, waterkracht en getijdenenergie droegen in 2014 naar schatting voor 9,1 procent bij aan de wereldwijde elektriciteitsopwekking. In 2013 was dat nog 8,5 procent. De schone energiebronnen hebben in 2014 de uitstoot van 1,3 gigaton CO2 – ongeveer tweemaal de emissie van de wereldwijde luchtvaartindustrie – weten te voorkomen.

China investeerde vorig jaar het meest in hernieuwbare energie: een recordbedrag van 83,3 miljard dollar (39 procent meer dan in 2013). De Verenigde Staten volgen met 38,8 miljard dollar (7 procent meer dan in 2013, maar minder dan in 2011) en Japan staat op de derde plaats met 35,7 miljard dollar (10 procent meer dan in 2013).

Groeilanden

Volgens het rapport was een opvallende trend in 2014 de snelle expansie van hernieuwbare energie op nieuwe markten in ontwikkelingslanden. Daar groeiden de investeringen met 36 procent tot 131,3 miljard dollar. China (83,3 miljard), Brazilië (7,6 miljard), India (7,4 miljard) en Zuid-Afrika (5,5 miljard) staan allemaal in de top-10 van grootste investeerders. Ook Indonesië, Chili, Mexico, Kenia en Turkije investeerden elk meer dan een miljard dollar.

Hoewel 2014 na twee jaar van krimp weer een opleving laat zien in de sector, blijft de sector kampen met uitdagingen zoals onzeker beleidskader, structurele kwesties in de distributie en de variabele aard van wind- en zonne-energie.

Een andere uitdaging is de impact van de sterk gedaalde olieprijzen in de tweede helft van vorig jaar. Maar volgens onderzoeker Udo Steffens van de Frankfurt School of Finance and Management, kan die daling slechts in een beperkt deel van de sector het vertrouwen aantasten. Hij denkt dan aan zonne-energie in olie-exporterende landen en biobrandstoffen in de meeste delen van de wereld. ‘Olie en hernieuwbare energie concurreren in veel landen niet direct met elkaar als het gaat om investeringen’, zegt Steffens. ‘Windenergie en zonne-energie moeten in staat zijn te blijven bloeien, zeker als de kosten per megawattuur omlaag gebracht worden. Op lange termijn hebben deze energiebronnen nu eenmaal een overtuigender verhaal.’

Onzekerheid

Zuid-Europa is bijna een no-go-area geworden voor investeerders vanwege de beleidswijzigingen met terugwerkende kracht.

Grotere zorgen zijn er over de onzekerheid over overheidssteun voor hernieuwbare energie. ‘Europa bewoog als eerste op het gebied van schone energie, maar zit nog steeds in een proces van herstructurering van die vroege steunmechanismen’, zegt Michael Liebreich, voorzitter van de Adviesraad van Bloomberg Energy Finance.

Zuid-Europa is bijna een no-go-area geworden voor investeerders vanwege de beleidswijzigingen met terugwerkende kracht, zegt hij, onlangs nog met betrekking tot zonne-energie in Italië. En in de VS heerst onzekerheid over de toekomst van de Production Tax Credit (PTC) voor windenergie. De PTC is een steunmaatregel voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiefaciliteiten.

In een persbericht naar aanleiding van het rapport zegt UNEP dat als de positieve investeringstrend uit 2014 zich zal voortzetten, ‘het steeds duidelijker zal worden dat er grote markthervormingen moeten komen, op de manier zo Duitsland dat nu probeert te doen met de Energiewende.’

‘Het overwinnen van structurele uitdagingen is niet eenvoudig’, stelt UNEP, ‘maar die dienen zich alleen aan vanwege het succes van hernieuwbare energie en de inmiddels meer dan 2 biljoen dollar aan investeringen in de sector sinds 2004.’