Hernieuwbare energie wordt binnen tien jaar goedkoper dan fossiele energie

Nieuws

Hernieuwbare energie wordt binnen tien jaar goedkoper dan fossiele energie

Hernieuwbare energie wordt binnen tien jaar goedkoper dan fossiele energie
Hernieuwbare energie wordt binnen tien jaar goedkoper dan fossiele energie

Helena Coen

05 april 2017

Hernieuwbare energie is dé toekomst zegt het Renewables Global Futures Report dat op 3 april verscheen. Uit interviews met 114 hernieuwbare energie-experts blijkt dat, in minder dan tien jaar, hernieuwbare energie goedkoper zal worden dan fossiele brandstoffen.

USAF (CC by-nc-sa 0.0)

Zonnepanelen

USAF (CC by-nc-sa 0.0)​

De Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) is opgericht in 2004 met ondersteuning van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).  REN21 werkt samen met onderzoeksinstituten, overheden, niet-gouvernementele - en internationale organisaties en industrieën. De bedoeling is om kennis uit te wisselen en het beleid te beïnvloeden om de transitie naar hernieuwbare energie mogelijk te maken.

In het nieuwe rapport heeft de non-profitorganisatie 114 hernieuwbare energie-experts vanuit alle hoeken van de wereld geïnterviewd over hun visie om tegen 2050 enkel nog duurzame energie te gebruiken.

Het rapport, dat volledig “Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy” heet, is voorgesteld op het Sustainable Energy for All Forum, dat deze week plaatsvond in New York. We zetten de meest opmerkelijke bevindingen van de experts op een rijtje.

We zijn er bijna

Meer dan negentig procent van de experts gelooft dat hernieuwbare energietechnologieën de toegang tot elektriciteit zullen verhogen. Volgens het rapport krijgen ongeveer 100 miljoen mensen elektriciteit dankzij de distributienetwerken van hernieuwbare energie.

Meer dan zeventig procent van de geïnterviewde experts gelooft in een toekomst met alleen maar hernieuwbare energie. Vooral de Europese en Australische experts ondersteunen die visie het sterkst.

Zo heeft Google in december laten weten dat ze vanaf dit jaar honderd procent op hernieuwbare energie wil werken. Apple zegt al sinds 2015 voor 93 procent op hernieuwbare energie te draaien en Ikea en HP willen vanaf 2020 volledig energieonafhankelijk zijn.Een meerderheid van de experts gelooft ook dat die energie de toekomst zal domineren. De meesten van hen verwijzen naar verschillende multinationals die nu al volop investeren in hernieuwbare energie.

Leaflet (CC BY-SA 3.0)

Windmolens

Leaflet (CC BY-SA 3.0)​

Goedkoper dan fossiele energie

Bijna zeventig procent van de experts gelooft dat hernieuwbare energie, binnen de tien jaar, goedkoper zal worden dan fossiele brandstoffen. Zo schrijft REN21 dat zonne-en windenergie vandaag al, op vlak van prijs, kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Die concurrentie is wel enkel mogelijk binnen de 35 OESO-landen.

‘Al drie jaar groeit de wereldeconomie met drie procent en dalen de emissiewaarden van de energiesector’, zegt Christine Lins, de directiesecretaresse van REN21, aan het nieuwsagentschap van de VN. Volgens haar komt dit vooral door hernieuwbare energie-investeringen in China en de Verenigde Staten. ‘Twintig procent van de energie wereldwijd is al afkomstig van hernieuwbare bronnen.’

Uitdagingen voor de toekomst

Het rapport zoomt ook in op de toekomstige uitdagingen. Zo zeggen experts uit Afrika, Verenigde Staten en Japan sceptisch te staan tegenover een volledige transitie naar hernieuwbare energie in hun eigen land omdat hun overheden nog altijd blijven investeren in de conventionele energie-industrie.

In Afrika bijvoorbeeld zijn nog grote olie- en gasvoorraden in de grond aanwezig en de VS onder leiding van Trump draaien hun klimaatbeleid terug en zijn van plan om gesloten steenkoolmijnen te heropenen. Naast het ontginnen van steenkool, willen de VS ook verder naar schaliegas blijven boren.

De experts zeggen dat het ook niet gemakkelijk zal zijn de transportsector volledig op hernieuwbare energie te laten draaien. Volgens hen ligt de oplossing niet bij elektrische wagens of biobrandstoffen, maar moet er een radicale verandering van individueel naar collectief transport, van bijvoorbeeld de auto naar de trein. Voor de meeste transportvormen is er nog geen alternatief gevonden zoals de luchtvaart, het vrachtvervoer,  de constructie en de mijnbouw.

Een laatste uitdaging die de experts benoemen is dat er in veel landen ofwel nog geen langetermijnvisie bestaat inzake hernieuwbare energie, ofwel er geen stabiel politiek klimaat heerst waardoor investeren in een duurzame transitie moeilijk is.