Hervorming ontwikkelingssamenwerking moet rol van Japan als vredesduif onderstrepen

Nieuws

Hervorming ontwikkelingssamenwerking moet rol van Japan als vredesduif onderstrepen

Suvendrini Kakuchi

05 februari 2003

Als gevolg van zijn economische problemen moet Japan zijn budget voor ontwikkelingssamenwerking inkrimpen. Maar dat is niet noodzakelijk een slechte zaak voor de ontwikkelingslanden. Veel experts menen dat de nakende hervormingen de Japanse ontwikkelingshulp efficiënter zullen maken. Het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Yoriko Kawaguchi aan het conflictgebied op Sri Lanka toont aan dat er een nieuwe aanpak in de maak is die geënt is op de ontluikende Japanse vredesdiplomatie.

Japan was jarenlang ‘s werelds grootste sponsor van ontwikkelingssamenwerking. Maar in 2001 moest het zijn eerste positie afstaan aan de VS. Het budget voor ontwikkelingshulp daalde toen naar 9,65 miljard dollar, een vierde minder dan in 2000. Dit jaar gaat het ontwikkelingsbudget opnieuw met 10 procent naar beneden en voor het fiscale jaar 2003, dat volgende maand begint, is nog eens een reductie voorzien van zes procent.

Tegelijk werkt de regering aan een inhoudelijke heroriëntering van de Japanse ontwikkelingssamenwerking, die sterk geplaagd wordt door corruptieschandalen en inefficiëntie. Volgens haar critici komt de Japanse ontwikkelingshulp vooral de Japanse handelsbalans en de grote Japanse infrastructuurbedrijven ten goede.

Tokio heeft voor dit jaar nieuwe richtlijnen voor ontwikkelingssamenwerking aangekondigd. Het is de eerste keer sinds 1992 dat de ontwikkelingssamenwerking grondig wordt bijgestuurd. De koerswijziging is zowel een gevolg van tegenvallende economische resultaten en een internationale context waarin het concept ‘veiligheid’ een belangrijke rol speelt.

De richtlijnen zijn pas voor midden 2003, maar er zijn een aantal aanwijzingen waaruit blijkt welke richting het uitgaat. De traditioneel eerder timide Japanse diplomatie toont zich de laatste maanden erg actief bij de vredesonderhandelingen en reconstructieprogramma’s in (voormalige) Aziatische conflictgebieden zoals Sri Lanka en Afghanistan. De focus ligt daarbij niet langer op mammoetprojecten maar op de ondersteuning van vredesprocessen, verkiezingen en de promotie van de mensenrechten.

In december organiseerde Japan bijvoorbeeld een conferentie over het Indonesische Atjeh, waar in dezelfde maand een vredesakkoord werd ondertekend. En in januari 2002 zegden donoren aller landen in Japan 1,8 miljard dollar toe voor de heropbouw van Afghanistan. Japan zoekt ook een actieve rol in Sri Lanka. Het heeft zich al bereid verklaard om gastland te spelen voor een donorconferentie over de heropbouw van Sri Lanka.

Buitenlandminister Yoriko Kawaguchi was begin deze maand in Jaffna, noordelijk Sri Lanka, om daar te praten met de leiders van het aan de gang zijnde vredesproces. De onderhandelaars zijn daar goed op weg om een einde aan te maken aan het twee decennia oude conflict met de Tamil rebellen. De officiële ontwikkelingshulp is een absoluut nodig om het vredesproces hier te consolideren,’ verklaarde ze. En vrijdag verklaarde Kawaguchi in de Diet, het Japanse parlement, dat Japan actief zal trachten om regionale vredesinspanningen te promoten door permanente oplossingen te zoeken voor conflicten zoals die in Afghanistan, het Indonesische Atjeh, Mindanao in de Filippijnen en in Sri Lanka. Japan stuurde eerder al juristen naar Cambodja uit om daar een burgerlijk wetboek te helpen tekenen.

Ook buiten Azië manifesteert de koerswijziging in het Japanse buitenlandbeleid zich reeds. Japan stelde onlangs een schuldkwijtschelding tot 8,5 miljard dollar in het vooruitzicht voor arme landen die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Ontwikkelingsexperts tonen zich enthousiast over de op til zijnde hervormingen. Een humanitaire inslag geeft minder kans op groteske of nutteloze miljardenprojecten. We verwelkomen de aanwending van de officiële ontwikkelingssamenwerking voor conflictoplossing, zegt Professor Hiroyuki Ohashi, professor internationale ontwikkelingssamenwerking aan de universiteit van Keisen. Het kan ervoor zorgen dat de hulp naar de mensen gaat en niet naar verspillende projecten, zoals in het verleden meermaals het geval was.