“Hervorming van de Wereldbank heeft streng toezicht nodig”

Nieuws

“Hervorming van de Wereldbank heeft streng toezicht nodig”

Emad Mekay

17 augustus 2006

Verschillende ngo’s zullen de geplande hervormingen van de Wereldbank zeer kritisch volgen. Die wil haar diensten die toezien op de ontwikkeling van mens en milieu samen laten smelten met het departement dat grote investeringen in infrastructuur controleert. Volgens de ngo’s zou het er wel eens op kunnen uitdraaien dat "de wolf het kippenhok bewaakt".

Het nieuwe ‘Sustainable Development Network’ kan maar best van heel nabij gevolgd worden om er zeker van te zijn dat de Wereldbank niet valselijk olie- en gasprojecten promoot als ‘ontwikkelings- of ‘armoedebestrijdings’-projecten. Nu zijn die eerste immers vaak het mikpunt van kritiek omwille van hun negatieve impact voor mens en milieu. Dat zegt de Bank Information Centre, een in Washington gevestigd documentatiecentrum over de Wereldbank, in een nieuwe beleidsbrief.

Eind juni kondigde de voorzitter van de Wereldbank, Paul Wolfowitz, aan dat de departementen voor Duurzame Ontwikkeling van Mens en Milieu (ESSD) zullen samensmelten met de infrastructuur- en energieafdelingen. Aan het hoofd van de nieuwe afdeling zullen voortaan niet langer twee, maar één bestuurder staan: de huidige vice-voorzitter voor Infrastructuur Kathy Sierra.

Volgens Wolfowitz is het doel van de hervorming om nog meer de klemtoon op duurzaamheid te leggen nu de Wereldbank steeds meer leningen toekent voor infrastructuurprojecten zoals olie- en gaspijplijnen, mijnbouwprojecten en transportfaciliteiten.

“Ik weet dat er bezorgdheid heerst dat in deze nieuwe regeling milieuzaken verdrongen zullen worden door infrastructuur”, erkende Wolfowitz. “Daarom plan ik een nieuwe functie die moet ingevuld worden door een milieuexpert van wereldniveau om onze inspanningen te leiden.”

Deze verklaring werd verwelkomd door twee grote milieubewegingen, de Nature Conservancy en het World Wildlife Fund (WWF), als een stap in de goede richting. “Door milieucriteria van wereldniveau toe te passen op grote ontwikkelingsprojecten kan de Bank een grote stap vooruitzetten om miljoenen mensen uit de armoede te helpen geraken”, zei Carter S. Roberts, de voorzitter van het WWF.

Maar de Bank Information Centre en andere organisaties wijzen erop dat de in Washington gevestigde Bank in het verleden al meermaals adviezen heeft genegeerd om beter tegemoet te komen aan mens en milieu. Zo adviseerden enkele rapporten - nota bene door de Bank zelf besteld - tevergeefs dat ze beter niet meer investeerde in dammen, en ook niet langer in olie, gas en mijnen, maar wel in hernieuwbare energie. Deze hervorming zou dus wel eens geen uitzondering kunnen zijn.

Tegen 2008 plant de Bank haar investeringen in infrastructuur te verhogen tot 10 miljard dollar (7,8 miljoen euro). Dat is ongeveer 40 procent van het totale budget waardoor infrastructuur veel meer gewicht en invloed krijgt in de investeringen van de Bank.

Robert Watson, hoofdonderzoeker van de Wereldbank ontkent dat de inspanningen die de Wereldbank tot dusver nam voor mens en milieu in de toekomst ten koste zullen gaan van de investeringen in infrastructuur. Integendeel, beweert hij. “De integratie van twee vice-voorzitterfuncties geven de milieu- en sociale experts net de ongekende mogelijkheid om de infrastructuurstrategie en het -beleid van de Bank te beïnvloeden. De ontwikkeling van structuur zonder rekening te houden met overwegingen voor mens en milieu is gewoon onhoudbaar.”

Een ander punt in de beleidsbrief van BIC is dat milieu- en sociale zaken bij de staf en de economisten van de Wereldbank maar een marginale rol spelen tijdens de planning van een project. Duurzaamheid zou zich slechts beperken tot het ‘opkuisen’ van de negatieve impact op mens en milieu, en dat nadat de plannen al uitgebroed zijn. De functie van vice-voorzitter voor Duurzame Ontwikkeling zou in de toekomst daarenboven wel eens ingenomen kunnen worden door iemand die heel weinig belangstellig heeft voor duurzame ontwikkeling. Dat maakt het nu al zwakke interne ‘checks and balances’-systeem wel heel persoonsgebonden, vreest het BIC.

Een laatste bezorgdheid is dat het Sustainable Development Network zou kunnen uitnodigen tot bureaucratie. Het departement zou veruit het grootste worden, met 60 procent van het budget en het meeste personeel, waardoor het veel moeite kan kosten om snel en soepel beslissingen te nemen.

Milieuactivisten en onafhankelijke analisten beloven de hervormingen van nabij te zullen volgen. De beste indicator voor het succes van die hervorming zal uiteraard de duurzaamheid van de volgende infrastructuurprojecten worden. IPS