'Het Congolese leger trekt Goma binnen. De bevolking viert feest.'

Nieuws

'Het Congolese leger trekt Goma binnen. De bevolking viert feest.'

'Het Congolese leger trekt Goma binnen. De bevolking viert feest.'
'Het Congolese leger trekt Goma binnen. De bevolking viert feest.'

Fanny Defoort en John Vandaele

04 december 2012

Drie correspondenten houden MO* via sms op de hoogte van de gebeurtenissen in Goma en de rest van Oost-Congo. Jeanne woont in Bukavu, de hoofdstad van Zuid-Kivu. Bukavu ligt eveneens aan het Kivumeer, op vier uur varen van Goma. Ze werkt voor een internationale ngo. MO*-correspondent Chrispin Mvano bevindt zich nog steeds in Goma. Gisteren nam het Congolese leger Goma van de M23-rebellen over. De achttienjarige student Omana, die er in het leven alleen voor staat, is uit Goma naar de Oegandese hoofdstad Kampala gevlucht.

Chrispin – 01/12/2012 – 14:30:54
De M23 is net uit Goma getrokken met achttien grote vrachtwagens vol wapens en munities. Die vrachtwagens zijn een schenking van de Europese Unie voor infrastructuurwerken. Verder hadden ze nog 27 camionetten met matrassen en andere gestolen goederen, dienstwagens van de lokale overheid: ambulances enz.

Chrispin – 01/12/2012 – 18:23:31
We zijn op de terugweg van Sake. We zien enkel twee wagens met een twintigtal Congolese soldaten. Ze weigeren ons te woord te staan. “Interviews zijn voor politiekers, “zeggen ze, “niet voor militairen.” Ze worden omringd door nieuwsgierige jongeren. Enkele militairen zijn dronken. Ze bedreigen ons.

Het Congolese leger heeft de stad Sake (30 km ten westen van Goma) overgenomen nadat de M23 zich teruggetrokken had. Nu zijn ze onderweg naar Goma. De M23 trekt zich terug onder internationale druk.

Chrispin – 02/12/2012 – 13:16:41
Jambo! hii asubuhi tumeshambulia kinigi. Sms van Laforge (woordvoerder van de politieke vleugel van de FDLR van Noord-Kivu): Deze voormiddag hebben we Ruhengeri aangevallen.

De FDLR is het leger dat de Rwandese vluchtelingen verdedigt die sinds de genocide van Rwanda in 1994  in Congo verblijven. Hun leger heeft op vele plaatsen in Congo terreur gezaaid. Op hun beurt worden ze door verschillende groepen opgejaagd en vermoord. Ruhengeri is een stad in Rwanda. De FDLR, jaren opgejaagd, ziet geen andere uitweg dan Rwanda binnen te vallen? Is dit een wanhoopsdaad?

Chrispin –  02/12/2012
Het is wel degelijk een sms van Laforge. Ik heb hem na die sms opgebeld. Hij gaf me anderen uit zijn entourage door en die bevestigden dat ze in Rwanda waren.

Chrispin –  02/12/2012 – 14:27:58
Deze nacht was een nachtmerrie voor de vluchtelingen in Mugunga. Het kamp is systematisch geplunderd. Zes vrouwen verkracht, vele gekwetsten: dit is de voorlopige balans.

Mugunga ligt op ongeveer tien kilometer ten westen van centrum Goma.

Chrispin – 02/12/2012 – 15:38:43
De plundering en verkrachtingen in Mugunga: verschillende bronnen bevestigen dat het wel degelijk de M23 was. Volgens een verpleegster ter plaatse en anderen is de balans: vier vrouwen verkracht, bij de vluchtelingen 200 families beroofd, bij de lokale bevolking ook geplunderd. De VN-vredesmacht werd verwittigd. De VN-soldaten zijn erin geslaagd ‘s ochtends, na de feiten, ter plaatse te komen. De bevolking vreest nog steeds dat de M23 terug komt.

Omana – 02/12/2012 – 15:51:38
Zie je een politieagent, dan ben je bang. Wegens het voortdurend geweld zijn er steeds meer bandieten. In Goma stelde ik vast dat steeds meer mensen gek worden. Ik ben zo verdrietig als ik aan dit alles denk. Zien in welke omstandigheden zoveel gezinnen overleven: ‘s nachts zonder een dak boven hun hoofd.

Omana – 02/12/2012 – 16:44:10
Er zijn nog M23 in Goma gebleven. Een deel is al in Kibumba (stad ten Noorden van Goma). Ze hebben 3.300 voertuigen geplunderd. Good evenight.

Omana is in Kampala. In Oeganda leer je op school in de eerste plaats Engels en geen Frans zoals in Congo. Omana heeft blijkbaar al een beetje Engels geleerd.

Chrispin – 02/12/2012 18:20
Het was verschrikkelijk deze nacht in Mugunga 3: vluchtelingen geplunderd, vrouwen verkracht, de voedselhulp van ngo’s gestolen. In een andere wijk hebben ze tijdens hun aftocht heel systematisch elk huis leeggeroofd: ze nemen geld, gsm’s, televisietoestellen, computers .. gewoon alles.

Nu zijn er in Goma slechts 300 politieagenten. Voor heel Goma! Een deel van de M23 is in Goma gebleven. Ze blijven in burgerkledij en wachten op instructies uit Kampala.

Nu de weg naar Masisi (regio bereikbaar via de stad Sake) weer vrij is zullen de voedselprijzen weer dalen. Tijdens de bezetting door de M23 kwamen alle producten via Rwanda Goma binnen aan woekerprijzen.

We krijgen de indruk dat de regering en het leger niet op dezelfde golflengte zitten. De regering onderhandelt in Kampala met Rwanda en Oeganda terwijl de nieuwe legerleiding verklaart dat ze niet wil weten van onderhandelingen, dat de wapens zullen beslissen. Morgen neemt het Congolese leger Goma over. We weten niet wat er zal gebeuren. Het is bang afwachten.

Jeannegisterenmiddag

We bellen haar want ze heeft ons gebipt: “Mijn smsen bereiken je niet en de mail geraakt ook niet verstuurd. Misschien lukt het straks met skype op mijn werk.”

[12:39:12] Jeanne: Goeie dag!

[12:39:22] Mo: Daar ben je denk ik. Dag Jeanne.

[12:49:37] Jeanne: De verbinding is barslecht, ‘t is weer van dat !!!!!!

Chrispin – 03/12/2012 – 13:20:44
De bevolking neemt het heft in eigen handen nu er geen politie meer is.

Chrispin – 03/12/2012 – 13:30:52
Het Congolese leger trekt richting Goma. Ze komen van Nubambiro, op 26 km van Goma. Het is het 41ste bataljon van de commandotroepen. Ze zullen in de luchthaven en in de kampen in Katindu verblijven. Voor hun intrede zijn de instructies: — discipline, — bescherming van de bevolking en hun bezittingen….. geen strijdliederen bij hun intrede.

[13:50:18] Jeanne: De situatie in Goma is echt vreselijk. De M23 dreigt ermee Goma terug in te nemen als de regering morgen om 14 uur nog niet met hen heeft onderhandeld. De regering van haar kant is helemaal niet van plan met hen te onderhandelen. De M23 hebben het kamp Mugunga 3 in Goma geplunderd en vrouwen verkracht. De operatie begon gisteren rond middernacht. Het is pas deze ochtend dat de VN-blauwhelmen zijn ter plaatse gekomen !!!! ( nog zo’n schande voor de VN-vredesmacht die beweert burgers te willen beschermen).

[13:53:25] Jeanne: Er wordt verteld dat elitetroepen van de M23 politie-uniformen hebben aangetrokken. Met zo’n 100-tal bevinden ze zich op de luchthaven. De situatie is verre van duidelijk. De M23 hebben onophoudelijk gestolen. Ze hebben de bevolking geplunderd en erger. De gestolen goederen zijn over de grens gebracht naar Rwanda : voertuigen van de overheid, van particulieren, alles wat enige waarde heeft ….

Chrispin – 03/12/2012 – 14:08:12
De bevolking langs de straten. Ze roepen “karibu” naar de Congolese soldaten die Goma binnen trekken. Langs de straten overal mensen die applaudisseren. Zoveel emoties. Overal vreugdekreten.

‘Karibu’ is ‘welkom’ in het Swahili.

Chrispin – 04/12/2012 – 09:42:25
De bevolking is op straat. Ze marcheren door de straten om hun vreugde te uiten over het vertrek van de M23. De Western Union en de banken gaan morgen weer open.

De banken waren gesloten tijdens de bezetting van Goma door de M23.

Met de medewerking van Meral vzw.