Het dilemma van Kerala: afgraven of afkalven

Nieuws

Het dilemma van Kerala: afgraven of afkalven

Het dilemma van Kerala: afgraven of afkalven
Het dilemma van Kerala: afgraven of afkalven

K.S. Hari Krishnan

28 september 2012

De honderden kilometers lange dijk van granieten rotsblokken, die in Kerala is opgeworpen om afkalving van de kust te voorkomen, lijkt contraproductief. Door het afgraven van het graniet wordt de bodem zwakker.

In 1890 werd de eerste dijk aangelegd, anderhalve kilometer lang, nabij het pelgrimsstadje Varkala. Sinds die tijd zijn in de Indiase deelstaat Kerala hele heuvels verdwenen, het graniet gebruikt voor dijken of ander constructiewerk.

Ongereguleerd afgraven begint zichtbaar effect te hebben op het ecosysteem van Kerala, zegt Ajayakumar Verma, wetenschapper aan het Centre of Earth Science Studies in Thiruvananthapuram, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat. Het ecosysteem van Kerala is uniek, met hoge, rotsachtige heuvels, en een netwerk van rivieren en binnenwateren dat naar de zee toe leidt. Er zijn verschillende natuurreservaten die door UNESCO erkend zijn om hun ecologische en culturele waarde. “Er is snel een goed beleid nodig dat de belangen van de bouw en van de kust tegen elkaar afweegt.”

Heuvels verplaatst

In 1989 rapporteerde de Centrale Watercommissie dat 480 kilometer van de 560 kilometer lange kust kwetsbaar was voor erosie. Sindsdien zijn hele heuvels verplaatst, met behulp van explosieven en zwaar materieel om granieten rotsblokken af te graven. Daar is intussen een dijk van in totaal 331 kilometer mee gebouwd. De wet staat het toe, maar die stamt nog uit de jaren zestig, toen het afgraven nog een langzame arbeid was.

Officiële cijfers ontbreken, maar volgens milieubeschermers zijn er ongeveer 18.000 afgravingen, waarvan slechts 8000 met vergunning.

“De toename van aardbevingen in Kerala laat al zien hoe kwetsbaar het land is voor seismische activiteit”, zegt John Peruvanthanam, voorzitter van de Raad van Milieubescherming in Kerala. Mijngebieden worden meestal aangewezen door experts zonder dat er eerst serieus geofysiek onderzoek wordt gedaan, zegt hij. “Er wordt niet eens over nagedacht dat veel afgravingen zich dicht bij dammen bevinden en die ook dreigen te verzwakken.”

Vallende brokstukken

Omana Velu, een 65-jarige weduwe in Mookkunnimala, vlakbij de hoofdstad, zegt dat ze altijd bang is voor vallende brokstukken omdat er continu explosies plaatsvinden in de illegale afgravingen in de buurt. Met haar buren heeft ze de regering verzocht om het stopzetten ervan.

K.V. Sajeev, de leider van deze campagne, zegt dat dit soort verzoeken steevast worden genegeerd vanwege belangenverstrengeling van de overheid. “Zelfs de uitspraak van het Hooggerechtshof in Kerala hierover leggen ze naast zich neer.” Het hof heeft geboden het illegale afgraven stop te zetten.

Het meest vernietigend was nog wel het oordeel van een comité van experts dat anderhalf jaar geleden een advies aan de regering uitbracht over kustbescherming. “De dijken hebben de kust meer schade berokkend, doordat ze de natuurlijke sedimentvoorraad verstoren, wat leidt tot erosie in naburige kustgebieden”, aldus het rapport.

Volgens de experts werken “zachte constructiemaatregelen” veel beter, zoals kustbegroeiing, met name mangroves. “De tsunami in 2004 bewees zonder twijfel dat alleen mangroves de kracht van de golven kunnen breken”, zegt C.R. Neelakantan, milieubeschermer. Volgens hem zijn de dijken ook veel duurder in het onderhoud.

Kerala is erg kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel, rapporteerde India in juni aan het VN-Klimaatverdrag. Dat komt doordat de kust laag ligt dus kwetsbaar is voor overstromingen, zegt E.J. Joseph, wetenschapper aan het Centre for Water Resources Development and Management in Calicut. “Dat zal leiden tot verzilting van het grond- en oppervlaktewater.”