Het EU klimaat en energie(loze) pakket

Nieuws

Het EU klimaat en energie(loze) pakket

Vrijdag werd in Brussel door de regeringsleiders een Europees klimaat en energiepakket goedgekeurd wat ze zelf 'het meest ambitieuze plan sinds de invoering van de euro' noemen. Waar veel NGOs voor vreesden is echter uitgekomen.

Wat in maart 2007 begon met mooie beloftes werd de laatste weken onder de druk van de industriële lobby uit Duitsland, Italië, Polen én België zo zwaar uitgehold dat een coalitie van honderden NGOs nu hoopt dat het parlement dit zwakke voorstel zal afkeuren.
Europese leiders vinden de industrie blijkbaar belangrijker dan de twee derde van álle EU burgers die om strengere klimaatacties vragen. Berlusconi verwees naar de economische crisis door te stellen dat als je een longontsteking hebt je niet naar de kapper moet gaan. Kan iemand hem uitleggen dat als tegelijk je huis in brand staat je beter meteen beiden aanpakt?
Gelukkig mag het Europese parlement mee beslissen. Woensdag dreigden sommige EU parlementairen hier in Poznan met een extra EU top tussen kerst en nieuwjaar als ze het verzwakte pakket afkeuren, iets waar geen enkele president of premier voor staat te springen. Sarkozy heeft er echter zijn kop op gewed dat het pakket af is vóór het einde van zijn EU voorzitterschap (31 december).
Geen slecht idee als je ziet wat de volgende EU voorzitter over klimaatverandering denkt. De Tsjechische president publiceerde onlangs een boek waarin hij de menselijke schuld aan de klimaatwijziging in twijfel trekt en het eigenlijk niet belangrijk genoeg vindt om er iets aan te doen. De globale apocalyps als varia agendapuntje na de economie?
Het huidige Europees klimaatpakket dreigt onszelf een rad voor de ogen draaien. Van alle gaten dreigen deze drie het pakket tot een papieren tijger te maken:

De ziekte is bekend, maar de diagnose is fout.

  1. Twee derde van de beloofde reducties kunnen buiten de EU gedaan worden via systemen die onbetrouwbaar zijn.

  2. De kans om voldoende geld op zij te zetten voor ontwikkelingslanden door minstens de helft van de opbrengst van de veiling daarvoor opzij te zetten werd gemist.

  3. De industrie krijgt weeral uitstel en soms zelfs afstel van betaling om te mogen vervuilen. Niet met een jaar of twee, maar tot 2020.

Er zijn ook geen straffen voorzien voor landen die dit zwakke pakket niet halen. Het resultaat? De deur staat volledig open voor twee keer 4: slechts 4% interne reducties ín Europa tussen hier en 2020 en veel erger:  4°C opwarming als alle rijke landen dit volgen. Misschien nog eens herhalen dat de wetenschap het eens is dat boven de 2°C opwarming het klimaat een eigen oncontroleerbaar leven gaat leiden die de mensheid in zijn geheel in gevaar brengt. 2°C is ook  de doelstelling die de EU zelf aangenomen heeft.
De NGOs roepen dan ook op om binnen de 99 dagen het akkoord te herzien om de vele grote gaten er uit te halen. De ziekte is bekend, maar de diagnose is fout. Het is nog niet te laat, maar de EU is vrijdag begonnen met de patiënt van intensieve naar palliatieve zorgen te verhuizen.