Milieuvervuiling door rondslingerende wegwerpmaskers

Het nieuwe zwerfafval: mondmaskers bedreigen het milieu

Pixabay

Rondslingerende mondmaskers stapelen zich op en vormen een steeds grotere bedreiging voor het milieu. Tussen maart en oktober 2020 nam het aantal mondmaskers dat in de natuur achterbleef exponentieel toe, zegt nieuw onderzoek in vakblad Nature.

In een nieuwe studie die is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature waarschuwen wetenschappers voor de enorme toename van afval door rondslingerende mondmaskers sinds overal in de wereld de coronamaatregelen werden ingevoerd.

Tussen maart en oktober 2020 zagen de onderzoekers een 84-voudige toename van rondslingerende mondkapjes in landen die ze voor hun studie hebben onderzocht: België, Nederland, Spanje, Duitsland, Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Mondmaskerplicht

Aan het begin van de pandemie was er ook een duidelijke toename van het aantal plastic wegwerphandschoenen en ontsmettingsdoekjes in de natuur te zien, maar sinds de bredere invoering van de mondmaskerplicht is dat sterk verminderd, zeggen de onderzoekers. Wel zagen ze vanaf dat moment een sterke toename van wegwerpmaskers in de natuur.

Weggegooide mondkapjes vormen niet alleen een bedreiging voor het milieu, ze zijn ook een potentieel gevaar voor de volksgezondheid.

De onderzoekers roepen overheden daarom op om dringend te sensibiliseren rond dit probleem. Weggegooide mondkapjes vormen niet alleen een bedreiging voor het milieu, ze zijn ook een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Als het kapje immers van een besmet persoon afkomstig is, blijft het de eerste uren tot zelfs dagen nog virusdeeltjes dragen.

Eerder onderzoek wees uit dat de coronacrisis de plasticvervuiling naar ongekende hoogten heeft gebracht. Pandemisch afval zoals mondmaskers - waarin ook plastic verwerkt zit-, wegwerphandschoenen en flacons van ontsmettingsgel komen vaak terecht in de waterlopen en bereiken op die manier de oceanen.

De onderzoekers stellen dat dieren hierin verstrikt kunnen geraken en dat deze ophoping van afval een serieus milieuprobleem dreigt te worden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift