“Het werk van het Kwartet levert niets op in het Midden-Oosten”

Nieuws

“Het werk van het Kwartet levert niets op in het Midden-Oosten”

Ali Gharib

25 september 2008

Een nieuw rapport van een aantal grote hulporganisaties heeft vernietigende kritiek op het zogenaamde Kwartet – de EU, de VS, Rusland en de VN – omdat het geen voortgang boekt in het bereiken van vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Volgens het rapport “Het Midden-Oostenkwartet: een voortgangsrapport” is er op geen van de door het Kwartet benoemde doelen vooruitgang. Op sommige punten is er zelfs achteruitgang, ook al was 2008 volgens het Kwartet een cruciale jaar.
Het rapport is opgesteld door 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam, Save the Children, World Vision Jeruzalem en CARE International.

Raamakkoord

Op de conferentie in Annapolis, vorig jaar november, werd afgesproken om in 2008 tot een duurzaam raamakkoord te komen, met daarin wel elementen voor een vredesakkoord, zonder dat de principes al volledig hoefden te worden uitgevoerd. Na de conferentie heeft het Kwartet een grote poging gedaan om er in elk geval voor te zorgen dat beide partijen zich houden aan de afspraken uit de “routekaart voor de vrede” uit 2002 en het internationaal recht. Dit lijkt echter niet te lukken.
Veel afspraken betroffen het verbeteren van de levens van de Palestijnen en het beëindigen van Israëlische maatregelen die de vijandschap tussen Palestijnen onderling vergroten. Het gaat daarbij om zaken als Israëlische nederzettingen, de bewegingsvrijheid van Palestijnen, de hervorming van de Palestijnse veiligheidssector, ontwikkelingshulp voor de Palestijnse gebieden en de ontwikkeling van de handel. Echte verandering komt echter niet tot stand.
“Er is meer constante druk nodig”, zegt David Mepham van Save the Children in een verklaring. “De tijd raakt op. Het Kwartet moet zijn benadering herzien en de mensen tonen dat het echt kan helpen.”

Illegaal

Het rapport is opvallend stellig als het gaat om de joodse nederzettingen in de bezette gebieden. Die moeten duidelijker worden veroordeeld, zegt het rapport, omdat ze illegaal zijn, en de VN Veiligheidsraad moet in een resolutie erkennen wat voor gevolgen ze hebben voor de Palestijnse gemeenschappen en voor het vredesproces.
Het rapport doet verder de aanbeveling dat de beknotting van de Palestijnse bewegingsvrijheid breed aangepakt moet worden en dat er gewerkt moet worden aan onderhandelingen tussen de strijdende partijen in Gaza. Ontwikkelingsprojecten moeten weer worden hervat en donorlanden moeten hun verplichtingen nakomen.
Volgens Daniel Levy, voormalig onderhandelaar namens Israël en de directeur van het Middle East Initiative aan de New America Foundation, is het heel belangrijk dat ontwikkelingsorganisaties hun ervaringen inbrengen. “Het wordt te vaak alleen vanuit politiek perspectief bekeken, en de humanitaire aspecten komen er bekaaid van af.”
“Een van de kansen van het Kwartet was dat het de Amerikanen een dekmantel gaf om wat meer hun nek uit te steken. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. De drie anderen hebben de Amerikaanse houding overgenomen. En die was onder Bush vaak niet effectief.”