‘Het zullen de burgers zijn die Vlaanderen op het juiste klimaatpad dwingen’

Nieuws

Klimaatbossencampagne: graag een nieuwe generatie politici

‘Het zullen de burgers zijn die Vlaanderen op het juiste klimaatpad dwingen’

‘Het zullen de burgers zijn die Vlaanderen op het juiste klimaatpad dwingen’
‘Het zullen de burgers zijn die Vlaanderen op het juiste klimaatpad dwingen’

IPS

21 januari 2019

Met de Klimaatbossencampagne roept BOS+ op om meer bomen aan te planten om Vlaanderen te wapenen tegen de klimaatcrisis. Burgers worden actief betrokken om de eisen kracht bij te zetten.

Alex Indigo CC BY 2.0

Bomen planten in Concord, Canada

Alex Indigo CC BY 2.0

Met de Klimaatbossencampagne roept BOS+ op om meer bomen aan te planten om Vlaanderen te wapenen tegen de klimaatcrisis. Burgers worden actief betrokken om de eisen kracht bij te zetten.

De organisatie, die zich inzet voor bosbehoud in Vlaanderen en de rest van de wereld, heeft woord gehouden: voor elke deelnemer aan de klimaatmars van vorige maand (75.000 deelnemers) werd gisteren gestart met de aanplant van een vierkante meter bos.

Die 75.000 vierkante meter is voor BOS+ slechts het begin van de zogenaamde Klimaatbossencampagne. Samen met burgers, middenveldorganisaties en met bedrijven die werk maken van verduurzaming, willen ze zaken veranderd zien op het terrein: ruimte creëren voor nieuwe bossen en groenvoorzieningen die Vlaanderen echt helpen wapenen tegen de klimaatcrisis.

Daarnaast willen ze een plek opeisen voor een nieuwe generatie politici voor wie het aangaan van de klimaatuitdaging niet langer een loze belofte is. “Het zullen de burgers zijn die Vlaanderen op het juiste klimaatpad dwingen”, stelt directeur van BOS+, Bert De Somviele.

Kortrijk, Willebroek en Ecuador

“We nemen de vlucht vooruit en lanceren een grote Klimaatbossencampagne met bijhorend fonds waarmee we samen onze schouders zetten onder een radicale vergroening van Vlaanderen”, zegt De Somviele.

“De geschiedenis leert dat wanneer de overheid tekortschiet, er burgers opstaan, niet alleen om te eisen dat er een ander beleid wordt gevoerd, maar ook om zelf de handen uit de mouwen te steken en het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het lijkt er meer en meer op dat dat scenario ook bij de klimaatcrisis van toepassing wordt, en dat het de burgers zullen zijn die Vlaanderen op het juiste pad zullen moeten dwingen.”

“De geschiedenis leert dat wanneer de overheid tekortschiet, er burgers opstaan, niet alleen om te eisen dat er een ander beleid wordt gevoerd, maar ook om zelf de handen uit de mouwen te steken”

De eis werd gelanceerd tijdens de boomplantactie die gisteren plaatsvond in Kortrijk, Willebroek en Ecuador. Later dit voorjaar, wanneer het regenseizoen daar start, worden ook bomen aangeplant in Oeganda.

BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden eerder om voor elke deelnemer aan de Klimaatmars in Brussel een vierkante meter bos te planten. De onverhoopt hoge opkomst resulteert nu in 75.000 vierkante meter nieuwe bossen.

Volgens BOS+ vervult de strijd om bosbehoud en vergroening een prominente rol binnen een ambitieus klimaatbeleid. De dramatische Vlaamse ontbossingscijfers van de afgelopen jaren bewijzen dat dit vooralsnog geen speerpunt is voor Vlaanderen. Sinds minister Schauvliege bevoegd is voor Vlaamse bossen werd volgens de organisatie al meer dan 2000 hectare ontbossingen vergund.

Naast het ondermaatse bosbeleid heeft de organisatie ook kritiek op de aangekondigde betonstop. “Tegen 2040 moet het ruimtebeslag in Vlaanderen naar 0 gaan, maar in de feiten is de bebouwing opnieuw toegenomen naar maar liefst 7 hectare per dag”, luidt het.