Hissène Habré mag Senegal niet verlaten

Nieuws

Hissène Habré mag Senegal niet verlaten

Bram Brusselmans

29 mei 2009

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag heeft zich tevreden gesteld met de belofte van Senegal om Habré niet vroegtijdig het land te laten verlaten. Daarom vindt het Hof het niet opportuun om voorlopig verdere acties te ondernemen.

De ex-president van Tsjaad, Hissène Habré, bevindt zich momenteel in het  Senegal. Habré wordt aanzien als de verantwoordelijke van de moord op 40.000 politieke tegenstanders tijdens zijn regeerperiode in de jaren 80.

Mensenrechten

Tsjaad zelf heeft nooit om de uitlevering van Habré gevraagd en daarom zochten slachtoffers en nabestaanden hun toevlucht tot de Belgische wetgeving op het gebied van mensenrechten. Hierdoor kunnen buitenlanders in België veroordeeld worden wegens schending van mensenrechten. België eist dat Senegal ofwel zelf Habré berecht voor de misdaden ofwel Habré uitlevert aan België.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verheugd over de gunstige uitspraak van het Internationaal Hof Van Justitie. De uitspraak is immers belangrijk in de mate dat het Hof zijn bevoegdheid gebruikt om een uitspraak te doen in deze zaak.

Engagement Senegal

Het plechtige engagement van Senegal voor het Hof van Justitie dat Hissène Habré niet voortijdig dat land zal mogen verlaten, maakt het opleggen van bewarende maatregelen overbodig. Ons land verheugt zich over het engagement van Senegal en heeft dit ook laten weten tijdens de procedure voor het Hof in Den Haag.
België blijft er wel op aandringen dat Senegal zo snel mogelijk de nodige stappen neemt om een proces te organiseren. De klacht van ons land hierover bij het Hof van Justitie blijft overigens bestaan. Een uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie hierover kan later verwacht worden.