Hoe meer conflict, hoe meer uitbuiting van kinderen

Landen waar conflict heerst of de situatie ondersteboven werd gehaald door een ramp, hebben het vaakst te maken met uitbuiting van kinderen. De VN herinnerden de wereld daaraan op de Werelddag tegen Kinderarbeid.

© ILO in Asia and the Pacific (CC BY-NC-ND 2.0)

In Afghanistan is het werken van kinderen in steenovens geen uitzondering.

Wereldwijd leven meer dan 1,5 miljard mensen in een land dat wordt getroffen door conflict en geweld. Daarbovenop krijgen ongeveer 200 miljoen mensen jaarlijks te maken met een ramp, een derde van hen zijn kinderen. Nog een feit is dat 168 miljoen kinderen aan kinderarbeid doen. Deze laatste groep leeft vaak in gebieden die worden getroffen door conflict of door een ramp. Er is dus een verband.

Werelddag tegen Kinderarbeid

Conflicten en rampen hebben een verwoestende invloed op het leven van mensen, zeggen de Verenigde Naties (VN) op de Werelddag tegen Kinderarbeid.

Kinderarbeid genereert naar schatting 150 miljard dollar per jaar aan illegale winsten.

Van de 168 miljoen kinderen die het slachtoffer zijn van moderne slavernij, zijn ongeveer 100 miljoen jongens.

Kinderarbeid genereert naar schatting 150 miljard dollar per jaar aan illegale winsten.

Conflictsituaties of rampen duwen miljoenen kinderen in kinderarbeid, stellen de VN. Dat komt omdat scholen worden vernietigd en basisdiensten worden verstoord. ‘Veel kinderen zijn door het conflict intern verplaatst of moeten vluchten naar andere landen. Zo worden ze bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel en kinderarbeid.’

De VN-Werelddag tegen Kinderarbeid 2017 focust dan ook op de impact van conflicten en rampen op kinderarbeid. De VN benadrukken de nood aan en de intensivering van actie om kinderarbeid te beëindigen.

Cyclus van armoede

‘Kinderarbeid na conflict en rampen is reëel en vergt dringende actie’, zeggen de VN in een verklaring. ‘Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 8.7 is gericht op het beëindigen van gedwongen arbeid, moderne slavernij, mensenhandel en het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid. Dit doel moet bereikt zijn in 2030.’

Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) roept vandaag op om samen te werken en ‘kinderarbeid te beëindigen in gebieden die worden getroffen door conflict en ramp’.

Ook op de vierde Global Conference on Child Labor (in Buenos Aires van 14 tot 16 november 2017) komen kinderarbeid en gedwongen arbeid in conflictgebieden hoog op de agenda te staan.

Kinderarbeid kan voorkomen worden door armoede en ongelijkheid te bestrijden.

De VN-kinderrechtenorganisatie (Unicef) waarschuwt dat kinderarbeid kinderen het recht ontzegt om naar school te gaan, hen blootstelt aan geweld en de intergenerationele cyclus van armoede versterkt.

‘Toch is deze ernstige schending van de mensenrechten niet onvermijdelijk. Kinderarbeid kan voorkomen worden door armoede en ongelijkheid te bestrijden, de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en draagvlak te creëren om de rechten van kinderen te respecteren’, stelt Unicef.

11 procent van alle kinderen werkt

Unicef zegt dat de 168 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar die in kinderarbeid vastzitten, bijna 11 procent uitmaakt van alle kinderen ter wereld.

Hoopvol is dat de recentste cijfers van Unicef, de ILO en de Wereldbank wijzen op een daling van een derde sinds 2000. Unicef beaamt dat deze tendens positief is, maar zegt ook dat de vooruitgang, met het oog op de doelstelling van 2030, nog te traag gaat.

Het Kinderrechtenverdrag (CRC) erkent voor elk kind dat het recht heeft op ‘bescherming tegen economische uitbuiting, het uitvoeren van werk dat gevaarlijk is of de opvoeding van het kind verstoort’.

Andere internationale richtlijnen definiëren het kinderrecht als een recht om beschermd te worden ‘tegen de ergste vormen van kinderarbeid, met inbegrip van gewapend conflict, seksuele uitbuiting en drugshandel’.

‘Elk kind heeft recht op een eerlijke kans in het leven’, zegt Unicef. ‘Jammer genoeg zitten wereldwijd nog te veel kinderen gevangen in een situatie die hun toekomst en die van hun gemeenschappen ernstig bedreigen.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift