Hoge dammen, lage waterkwaliteit

Nieuws

Hoge dammen, lage waterkwaliteit

Hoge dammen, lage waterkwaliteit
Hoge dammen, lage waterkwaliteit

IPS

01 september 2014

De grootste dammen ter wereld hebben een nadelig effect op de waterkwaliteit en de globale biodiversiteit. Dat suggereert een nieuwe studie die gegevens van zesduizend waterbouwwerken onderzocht.

De Srisailamdam in India.

De waakhond International Rivers focuste op de 50 belangrijkste stroomgebieden en verzamelde de beschikbare data van 6000 van de 50.000 grootste dammen ter wereld.

In 80 procent van de gevallen ging de aanwezigheid van hoge dammen, met name die met een hoogte van 15 meter of meer, gepaard met een opvallend slechte waterkwaliteit, zoals een verhoogde aanwezigheid van kwik en problemen van sedimentatie.

De onderzoekers wijzen in eerste instantie op een globaal patroon en zijn voorzichtig om een rechtstreeks oorzakelijk verband aan te duiden.

Wel vragen ze dat een intergouvernementeel panel van deskundigen belast zou worden met verder onderzoek naar de gezondheid van de belangrijkste stroomgebieden ter wereld.

Brede trend

“De fragmentatie van rivieren als gevolg van decennia van dammenbouw hangt samen met verminderde waterkwaliteit en de afname van biodiversiteit”, staat te lezen in het rapport van International Rivers.

Het is voor het eerst dat op grote schaal onderzoeksdata over dammenbouw naast gegevens over biodiversiteit worden gelegd om een brede trend te kunnen zien.

Met name de in hoge mate gefragmenteerde stroomgebieden van de Tigris en de Eufraat met een totaal van 39 dammen leiden tot een afname van moerasgebied, inclusief de flora die belangrijk zijn voor het behoud van de kustgebieden. Ook zijn er duidelijke tekenen van achteruitgang van de vruchtbaarheid van de bodem.

Opwekking van energie

Vandaag bevinden vier van de vijf meest gefragmenteerde riviersystemen zich in Zuid- en Oost-Azië. Maar vier andere in de top tien liggen in Europa en Noord-Amerika.

Afrika en Latijns-Amerika kennen minder hoge dammen dan de rest van de wereld. Nochtans hebben zij een enorm potentieel aan waterkracht waardoor ook deze landen snel kunnen zwichten voor deze vorm van energieopwekking.

Volgens International Rivers is Brazilië alleen al van plan om snel 650 dammen van verschillende omvang te bouwen, een onmiddellijke bedreiging voor de talrijke soorten die dit land huisvest.

Brazilië, China en India bouwen niet alleen in sneltreintempo dammen in eigen land, bedrijven uit deze landen zijn ook druk doende om hun diensten aan de man te brengen in andere ontwikkelingslanden, meer bepaald in de landen die met een tekort aan energie kampen waardoor bedenkingen over eventuele milieuschade en sociale invloeden naar de achtergrond verdwijnen.

Een veelbesproken studie van de Universiteit Oxford eerder dit jaar toonde aan dat de kostprijs van grote stuwdammen en de geschatte bouwtijd systematisch te laag worden ingeschat.

De onderzoekers moedigen beleidsmakers in ontwikkelingslanden aan om te focussen op alternatieve vormen van energie die goedkoper en sneller kunnen verwezenlijkt worden.