Hoger onderwijs wordt duurzaam

Nieuws

Hoger onderwijs wordt duurzaam

16 oktober 2007

De vijf Vlaamse Associaties van Universiteiten en Hogescholen bevestigen samen hun engagement om duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in haar curricula en bedrijfsvoering.

Binnen het project DOEN! beloven ze werk te maken van een inventarisatie van bestaande initiatieven, het organiseren van een trefdag voor al haar leden en het stimuleren van ervaringsuitwisseling tussen alle associaties in lerende netwerken.
DOEN!, een project van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek dat de steun krijgt van ministers Kathleen Van Brempt, Hilde Crevits en Frank Vandenbroucke, wil een praktische invulling bieden aan de voorbeeldrol die het hoger onderwijs kan spelen voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het hoger onderwijs heeft ondertussen 91 projecten geïnventariseerd die een inzicht geven over hoe het hoger onderwijs duurzame ontwikkeling opneemt in haar onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en maatschappelijke dienstverlening. Maandelijks wisselen een dertigtal geïnteresseerden informatie uit om duurzame ontwikkeling te vertalen naar de praktijk.

EI van MVO

Vlaams minister Kathleen Van Brempt reikt vandaag ook het “EI van MVO” uit, een scriptieprijs waarmee het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek studenten wil motiveren om onderzoek te voeren rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. De prijs gaat dit jaar naar Ewout Stoefs voor zijn masterscriptie “Framing als strategie voor effectieve communicatie over Fair Trade producten” en aan Sarah Steenhaut voor haar doctoraatsscriptie over “Towards a better understanding of unethical consumer behavior”.