Hommage Marc Pallemaerts

Nieuws

Hommage Marc Pallemaerts

Hommage Marc Pallemaerts
Hommage Marc Pallemaerts

Alma De Walsche

09 mei 2014

Op vrijdag 2 mei 2014 is prof. dr. Marc Pallemaerts op 53 jarige leeftijd onverwachts overleden. Met het veel te vroege heengaan van Marc verliezen België en de wereld een briljant jurist, academicus, beleidsmaker en diplomaat in de strijd voor milieubescherming, duurzame ontwikkeling en democratie, waaraan Marc zijn hele loopbaan heeft gewijd.

Marc Pallemaerts is zonder twijfel één van de drijvende krachten geweest achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering van de laatste 20 jaar, binnen België en wereldwijd.   Zijn verdiensten en verwezenlijkingen zijn te talrijk om hier op te sommen.  De Dienst Klimaatverandering wil hem vooral eer betonen voor zijn niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van het internationale, Europese en Belgische klimaatbeleid, maar Marc was ook een belangrijke actor op het gebied van gevaarlijke stoffen, openbaarheid van bestuur, toegang tot het recht en veel andere onderwerpen.

Marc zal ook gemist worden voor zijn passie en gedrevenheid en velen zullen zich hem herinneren als een te duchten onderhandelingspartner.  Hij handelde echter altijd in respect voor de ander en altijd op basis van gefundeerde en in zijn waarden en principes verankerde argumenten.

Maar hij zal anderzijds zeker ook worden herinnerd voor zijn bescheidenheid, zijn luisterbereidheid, zijn menselijkheid, zijn openhartigheid, zijn zin voor rechtvaardigheid en zijn fundamentele oprechtheid.

De Federale Dienst voor Klimaatbeleid rouwt om het afscheid van een inspirerende en onvermoeibare medewerker.