Homoseksuele migrant vaak misbruikt in Amerikaanse gevangenis

Nieuws

Homoseksuele migrant vaak misbruikt in Amerikaanse gevangenis

Homoseksuele migrant vaak misbruikt in Amerikaanse gevangenis
Homoseksuele migrant vaak misbruikt in Amerikaanse gevangenis

Ramy Srour

28 november 2013

Homoseksuele en transseksuele migranten krijgen in Amerikaanse gevangenissen in hoge mate te maken met seksueel misbruik. Dat staat in een nieuw rapport van het Centre for American Progress (CAP).

Hoewel seksuele intimidatie en geweld in alle soorten gevangenissen wijdverbreid zijn, zijn homoseksuele migranten extra kwetsbaar. Vaak is de mishandeling zo ernstig dat ze besluiten terug te gaan naar hun thuisland en de juridische procedure niet af te wachten, zeggen advocaten.

“Een van mijn cliënten, een Mexicaanse transgender-vrouw, besloot na maandenlange mishandeling haar uitzetting te accepteren. Ik zei haar dat ik de zaak kon winnen als ze een paar maanden geduld had, maar ze had geen geld om haar vrijlating te betalen”, zegt Clement Lee, advocaat van Immigration Equality.

Clement zegt dat zijn cliënten vaak uit landen komen waar ze gevaar lopen of gedwongen worden tot psychotherapie om hun seksuele geaardheid te veranderen. Het merendeel van zijn cliënten komt uit Jamaica.

Homofobie

Volgens het rapport van het CAP, een progressieve denktank in Washington, zijn homoseksuele migranten veel kwetsbaarder voor misbruik dan andere migranten. “We hebben geprobeerd in kaart te brengen wat zich precies afspeelt in deze detentiecentra”, zegt Sharita Gruberg, beleidsanalist bij CAP en auteur van het rapport. “Wat we ontdekt hebben, is dat in sommige centra bewakers nog steeds homofobe taal gebruiken tegen homoseksuele gedetineerden.”

Er speelt echter veel meer dan homofoob taalgebruik. Gedetineerden melden fysiek en seksueel misbruik door zowel medegedetineerden als bewakers. Vanwege interne regels houdt het Amerikaanse departement voor Binnenlandse Veiligheid geen cijfers bij over de geaardheid van gedetineerden. Maar op grond van de verkregen informatie kon geconcludeerd worden dat homoseksuelen en transgenders vijftien keer meer kans lopen om seksueel lastig gevallen te worden dan heteroseksuelen.

Voor de studie is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is volgens de Amerikaanse wet op openbaarheid van bestuur.