Honduras kan voortaan verdachten uitleveren

Nieuws

Honduras kan voortaan verdachten uitleveren

Thelma Mejía

23 januari 2012

Honduras kan binnenkort inwoners aan een ander land uitleveren als ze worden verdacht van drugshandel, terrorisme of georganiseerde misdaad. Het parlement keurde daarvoor in ijltempo een grondwetswijziging goed, volgens waarnemers onder druk van de Verenigde Staten.

Donderdagavond keurde het parlement de grondwetswijziging goed. Met name artikel 102 werd gewijzigd, het artikel dat de uitlevering van een Hondurees burger aan een andere staat verbiedt.
 
De zitting verliep achter gesloten deuren en onder strenge veiligheidsmaatregelen. Van de 128 parlementsleden maakten alleen die van de linkse Unificación Democrática voorbehoud bij de mogelijkheid tot uitlevering wegens terrorisme maar uiteindelijk stemden ook zij voor. De hele donderdag was intens onderhandeld met politieke en economische groepen.

Verrassingsbezoek Lobo

In een karig communiqué dat donderdagavond werd verspreid, gaven de parlementsleden aan dat de hervorming er kwam om redenen van nationale veiligheid.

De parlementaire goedkeuring kwam er nauwelijks 24 uur na een verrassingsbezoek van president Porfirio Lobo aan Miami, waar hij met vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering sprak.

Volgens verschillende waarnemers wil Washington dat de Hondurese overheid meer werk maakt van haar veiligheidsproblemen. Zo is er het schandaal van de politieagenten die betrokken zijn bij moorden, ontvoeringen, wapendiefstallen en andere misdaden. Ook de twee jaar oude moord op Arístides González, directeur van het agentschap voor drugsbestrijding, is nog steeds niet opgelost. De dood van antidrugsexpert Alfredo Landaverde meer dan een maand geleden blijft evenzeer een raadsel. Zowel González als Landaverde hadden nauwe banden met de Amerikaanse ambassade in Tegucigalpa.

Druk van VS

Voor voormalig procureur (officier van justitie) Edmundo Orellana is het “duidelijk dat de Verenigde Staten druk hebben uitgeoefend, aangezien men een dag na de ontmoeting in Miami een grondwetswijziging goedkeurt die al meer dan tien jaar is gevraagd. Ik feliciteer de parlementsleden voor deze moedige beslissing en ik begrijp dat de zitting niet openbaar was en dat de namen van wie voor heeft gestemd niet bekend zijn gemaakt omdat verscheidene parlementsleden bedreigingen hadden ontvangen uit de wereld van de drugshandel.”

Bij de ontmoeting in Miami had Lobo het gezelschap van zijn minister van Veiligheid, Pompeyo Bonilla, en de voorzitter van het parlement, Juan Orlando Hernández. In de Amerikaanse delegatie onder aanvoering van Roberta Jacobson, staatssecretaris van Latijns-Amerikaanse Zaken, zaten onder meer Lisa Kubiske, de ambassadeur in Tegucigalpa, en functionarissen van de Amerikaanse drugsbestrijding en de Veiligheidsraad, zeggen bronnen bij Buitenlandse Zaken in Tegucigalpa.

Zuivering

De VS zouden in Miami hebben aangedrongen op een zuivering van de Hondurese politie, die al te zeer door de georganiseerde misdaad is gecorrumpeerd. Washington stuurt volgende maand twee adviseurs naar Honduras. De ene gaat nauw met president Lobo samenwerken, de andere met minister Bonilla.

Lobo zelf weigert details vrij te geven over de ontmoeting in Miami. Hij herhaalt alleen wat Washington al liet weten, namelijk dat beide landen nauwer gaan samenwerken op het vlak van veiligheid.

Julieta Castellanos, rector van de Nationale Autonome Universiteit van Honduras, noemt de mogelijkheid om Hondurese onderdanen uit te leveren “een goed signaal dat men wil optreden, een ontradend effect dat enige efficiëntie kan hebben bij het opsporen van netwerken van georganiseerde misdaad.”