Hongerstaking bisschop nieuwe bedreiging verzwakte Lula

Nieuws

Hongerstaking bisschop nieuwe bedreiging verzwakte Lula

Mario Osava

06 oktober 2005

De bisschop van het Braziliaanse Barra is al tien dagen in hongerstaking uit protest tegen plannen van de regering om water te onttrekken aan de rivier Sao Francisco. Volgens zijn medestanders zou de eventuele dood van de bisschop tevens het einde van de door de corruptieschandalen verzwakte regering van president Luiz Inacio Lula da Silva inluiden.

“De regering ligt door de corruptieschandalen al op de intensive care, zegt Tomas Balduino, de 82-jarige bisschop die hoofd is van de Pastorale Landcommissie van de Katholieke Kerk.

Bisschop Luiz Flavio Cappio uit Barra, een kleine stad in de noordoostelijke staat Bahía, begon op 26 september met een vastenactie tot de dood erop volgt.
Eerder deze week hielden bisschop Balduino en andere kerkleiders uit Brazilië in Cabrobó een demonstratie uit solidariteit met Cappio. De demonstratie trok 5.000 mensen, veel meer dan verwacht. Onder de demonstranten bevonden zich 400 leden van inheemse groeperingen die bang zijn dat ze schade ondervinden van het project. In Brasilia, de federale hoofdstad en in diverse andere steden trokken demonstraties enkele honderden mensen.

President Lula heeft in een brief aan Cappio gezegd open te staan voor een gesprek over de kwestie, maar Cappio zegt alleen te zullen stoppen met zijn hongerstaking als het hele plan word afgeblazen.

De regering zegt het water aan de rivier te willen onttrekken om humanitaire redenen”. Het project zou twaalf miljoen mensen in het droge noordoosten van water voorzien, inclusief mensen die nu elke dag kilometers moeten lopen om water te halen dat meestal vervuild is. Door het project zou het water in de rivierbassins in het noordoosten, die nu een deel van het jaar droog staan, beter op peil gehouden kunnen worden.

Voor het project zou slechts 1 procent van het water onttrokken worden aan de Sao Francisco. Het ministerie van Nationale Integratie beweert dat daardoor niets verandert voor de mensen die bij de rivier wonen.

Bij kerkelijke groeperingen, milieuactivisten, vakbonden en de plaatselijke autoriteiten bestaat echter veel weerstand tegen het plan. Het project weerspiegelt de kloof tussen de armen en de elite, zegt Balduino. Het water zal volgens hem niet terecht komen bij de arme bevolking. Het kan beter besteed worden aan andere projecten die mensen helpen om te gaan met de droogte in het noordoosten, zegt hij.

Balduino doelt op het plaatsen van tanks waarin mensen regenwater kunnen opvangen, kleine ondergrondse dammen die verdamping voorkomen en andere technieken die geschikt zijn voor de lokale omstandigheden. Op sommige plaatsen in het noordoosten worden die technieken al toegepast, met als gevolg een verbetering van de levensomstandigheden.

ASA, een overkoepelend orgaan van 750 niet-gouvernementele organisaties, krijgt steun van de regering om waterreservoirs te bouwen in het noordoosten. Tot nu toe werden er 100.000 geplaatst, maar tekort aan geld zorgt ervoor dat het doel van een miljoen tanks in 2008 niet gehaald zal worden.

Voordat het water wordt ontrokken aan de Sao Francisco, moeten zuiveringssystemen worden aangelegd in steden die nu afval lozen in de rivier, zegt Balduino. We moeten zuinig zijn op de zijrivieren die nog niet behoren tot de 1.500 die al dood zijn, zegt hij.

Apolo Heringer Lisboa, hoofd van een zuiveringsproject in de Das Velhas-rivier, noemt het plan van de regering absurd”. Lisboa zegt dat de toestand van de rivier er alleen maar door zal verslechteren. Hij verwacht bovendien dat het project veel meer zal gaan kosten dan de beraamde twee miljard dollar. Dat bedrag kun je wel verviervoudigen. Megaprojecten in Brazilië worden meestal geplaagd door corruptie en de begroting wordt gaandeweg het project altijd naar boven bijgesteld. De twee miljard dollar kan beter geïnvesteerd worden in waterreservoirs, vindt ook hij.

Het project kan van start gaan zodra het Braziliaanse Milieu Instituut het heeft goedgekeurd. Die goedkeuring wordt volgende week verwacht. (JS/ADR)