Hout verkleint milieu-impact bouwsector aanzienlijk

Nieuws

Hout verkleint milieu-impact bouwsector aanzienlijk

Hout verkleint milieu-impact bouwsector aanzienlijk
Hout verkleint milieu-impact bouwsector aanzienlijk

IPS

25 oktober 2016

Door hout te stimuleren als bouwmateriaal kan de bouwsector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2. Dat zegt een Zwitserse studie.

De studie gebeurde in opdracht van de Swiss National Science Foundation en analyseerde het systematische gebruik van hout in Zwitserland. Daarbij werd rekening gehouden met de milieu-impact van de hele keten: het kappen van bomen, het recycleren van hout(afval), de productie van houtproducten waaronder papier, alsook de impact van hout als verbrandingsmateriaal voor het opwekken van warmte en energie.

De resultaten van de studie laten zien dat duurzaam hout aan onze vraag naar energie en bouwmaterialen kan voldoen en dit met een ecologische voetafdruk die kleiner is dan welke andere bron ook.

CO2

Volgens de studie leidt duurzaam houtgebruik in Zwitserland tot een CO2-reductie van 2 tot 3,1 miljoen ton per jaar. In 2013 was de totale uitstoot in Zwitserland goed voor 52,6 miljoen ton.

Het vervangen van gas en olie door hout zou twee derde van de reductie bepalen. Het laatste derde van de beoogde CO2-reductie kan mogelijk worden gemaakt door hout als duurzaam alternatief te gebruiken voor bouwmaterialen in plaats van cement, staal, aluminium en plastic.

‘We hebben in dit onderzoek rekening gehouden met de milieu-impact van hout in relatie tot klimaatverandering, energieverbruik, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit’, zegt Florian Suter, wetenschapper aan de Technische Universiteit van Zürich en hoofdonderzoeker van het project.

Papier

Volgens Suter heeft de productie van papier de grootste impact op het milieu, door het hoge energie- en watergebruik, gevolgd door thuisverwarming en industriële verwarming.

De impact van hout op het milieu hangt af van de bestemming van het hout, stelt Suter. De onderzoeker adviseert daarom om hout zoveel mogelijk te gebruiken in de sectoren waar het materiaal het meest bijdraagt aan milieubehoud, zoals de bouwsector en als bron voor energieproductie.

Suter is zich wel bewust van het feit dat het verbranden van hout weer andere problemen met zich meebrengt, met name de luchtvervuiling en de negatieve impact daarvan op de gezondheid.