Houtkap voor bouw verhoogt uitstoot CO2 aanzienlijk

Nieuws

Houtkap voor bouw verhoogt uitstoot CO2 aanzienlijk

18 december 2012

Hout uit het Amazonewoud dat voor de bouw moet dienen, is goed voor een CO2-uitstoot die tot bijna 25 ton per kubieke meter kan oplopen.

Tot die conclusie komt de Braziliaanse architect Érica Ferraz de Campos van de Polytechnische School van de Universiteit van São Paulo. Per kubieke meter Amazonehout dat voor de bouw wordt gekapt, wordt 6,5 tot 24,9 ton CO2 uitgestoten, berekende ze.

De uitstoot slaat niet alleen op het kappen van de bomen maar ook op het transport naar de consument in de vorm van planken, balken en andere producten.

Fossiele energie

Ferraz de Campos baseerde zich op gegevens van houtbedrijven en op informatie uit vakliteratuur.

“Elke hectare bos bevat 200 tot 425 ton droge biomassa, die 98 tot 208 ton CO2 opslaat”, zegt de architect. “Door de bomen te verwijderen komt die CO2 vrij. Bovendien wordt bij de verbranding van fossiele energie, vooral bij het transport, ook CO2 uitgestoten.”