“Hst is geen antwoord op klimaatwijziging”

Nieuws

“Hst is geen antwoord op klimaatwijziging”

Rudy Pieters

26 augustus 2009

Massaal investeren in hogesnelheidstreinen is geen antwoord op de klimaatwijziging. Dat zeggen Zweedse experts in een pas gepubliceerd rapport.

Volgens de Expertgroep voor Milieustudies, een onafhankelijk overheidsorgaan dat onder het Zweedse ministerie van Financiën ressorteert, zullen investeringen in spoornetwerken voor hogesnelheidstreinen nauwelijks bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot, die verantwoordelijk wordt geacht voor opwarming van de aarde.
De experts gaan daarmee in tegen “een politieke consensus dat investeren in hogesnelheidslijnen kan bijdragen tot economische groei en vermindering van CO2-uitstoot”.
Het rapport gaat enkel over Zweden maar de conclusies zijn volgens woordvoerder Björn Carlén evenzeer van toepassing op andere EU-landen.
Zweden is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Het land, dat een groene reputatie heeft, wil een prominente rol spelen op de belangrijke VN-klimaattop eind dit jaar in Kopenhagen.