Human Development Report: Welvaart fragiel voor steeds meer mensen

Nieuws

Human Development Report: Welvaart fragiel voor steeds meer mensen

Human Development Report: Welvaart fragiel voor steeds meer mensen
Human Development Report: Welvaart fragiel voor steeds meer mensen

Khalid Malik

28 juli 2014

De welvaartsgroei in de wereld vlakt af en wordt bovendien steeds fragieler. Dat blijkt uit het Human Development Report 2014 dat de VN Ontwikkelingsorganisatie (UNDP) eind vorige week uitbracht.

CC BY 2.0 Chatham Houses

Khalid Malik, hoofdauteur van het Human Development Report: ‘800 miljoen mensen leven net boven de armoedegrens. Een schok kan hen eenvoudig in armoede terugwerpen.’

CC BY 2.0 Chatham House

Wereldwijd gaat de vooruitgang op economisch en technologisch vlak nog steeds door. Dat stelt mensen in staat om langer, gezonder en veiliger te leven. Maar het gevoel van kwetsbaarheid is tegelijkertijd wijd verbreid in de wereld. Verbeteringen zijn fragiel en kunnen snel worden ondermijnd door natuurrampen of recessies. Politieke spanningen, criminaliteit en milieuvervuiling kunnen allemaal bijdragen aan deze kwetsbaarheid.

Het Human Development Report, dat eind vorige week uitkwam, gaat speciaal in op het thema kwetsbaarheid en veerkracht. Globalisering bijvoorbeeld heeft veel kansen gecreëerd maar ook nieuwe risico’s. Toegenomen volatiliteit is het nieuwe normaal geworden, zo blijkt. Nationale overheden lijken steeds minder controle te hebben over hun eigen economiën.

Veerkracht

Vooruitgang is niet alleen een kwestie van langer en gezonder leven en steeds meer keuzes hebben, aldus het rapport. Het is ook de zekerheid dat deze keuzes veilig en duurzaam zijn. Traditioneel worden risico’s vaak gezien in specifieke rampen of conflicten, maar kwetsbaarheid heeft ook diepere oorzaken. Samenlevingen kunnen bewust werken aan veerkracht, zodat ze sneller herstellen van tegenslagen.

Kwetsbaarheid is een cruciale zorg voor veel mensen. Ondanks alle vooruitgang leven anderhalf miljard mensen nog steeds in multidimensionele armoede. Half zo veel, 800 miljoen mensen, leven net boven de armoedegrens. Een schok kan hen eenvoudig in armoede terugwerpen. Bijna viervijfde van de wereld heeft geen sociale zekerheid, 12 procent heeft chronisch honger, en de helft van alle werknemers – meer dan anderhalf miljard – heeft alleen informeel of onzeker werk. Meer dan anderhalf miljard mensen wonen in landen met een gewapend conflict. We leven in een kwetsbare wereld.

Beleid

Maar die kwetsbaarheid is vaak ook een gevolg van verkeerd beleid en zwakke instituties, laat het rapport zien. Zo blijken veel landen niet veel te investeren in de zorg voor jongere kinderen, terwijl dat precies het moment is dat het verschil tussen arm en rijk, in taalbeheersing, gaat groeien. Ook volledige werkgelegenheid moet weer een belangrijk beleidsdoel worden, zoals in de jaren vijftig en zestig. Werk is niet alleen belangrijk voor het inkomen, maar ook voor sociale stabiliteit en sociale cohesie en de capaciteit van mensen om schokken op te vangen.

Beleid is niet genoeg. Volgens het rapport moeten instituties beter gericht zijn op de samenleving en moet wetgeving erop gericht zijn om samenlevingen eerlijker en inclusiever te maken, bijvoorbeeld door bewust achterstelling van bepaalde groepen tegen te gaan.

Landen kunnen dat niet alleen, daarvoor zijn internationale maatregelen nodig. Voor vooruitgang is leiderschap en arbeid nodig. Succes gaat niet vanzelf, en blijft niet vanzelf. Kwetsbare groepen helpen is essentieel om de ontwikkeling voor nu en later vol te houden.