Human Rights Watch vraagt onderzoek naar geweld in Bahrein

Nieuws

Human Rights Watch vraagt onderzoek naar geweld in Bahrein

Human Rights Watch vraagt onderzoek naar geweld in Bahrein
Human Rights Watch vraagt onderzoek naar geweld in Bahrein

David Elkins

01 maart 2011

Human Rights Watch veroordeelt het recente optreden van de Bahreinse veiligheidstroepen tegen vreedzame protestanten, waarbij ook zeven burgers werden gedood. De organisatie vraagt een "transparant en onafhankelijk onderzoek" naar het geweld.

Human Rights Watch heeft een reeks zware inbreuken van de regering opgetekend sinds het protest eerder vorige maand losbarstte. Ze roept de internationale gemeenschap op een onderzoek in te stellen dat moet uitmonden in “de vervolging van de verantwoordelijken voor het geweld en voor het misbruik van mensen die in voorhechtenis zitten.” De organisatie benadrukt dat Bahrein internationale mensenrechtenverdragen heeft ondertekend.

“De Bahreinse regering moet dringend een onafhankelijke commissie oprichten voor het onderzoek naar het gebruik van dodelijk geweld tegen vreedzame manifestanten en naar actievoerders die verklaren dat ze misbruikt of gefolterd werden na hun arrestatie”, zegt Joe Stork als onderdirecteur Midden-Oosten bij Human Rights Watch. “Dat is cruciaal voor elke betekenisvolle politieke hervorming.”

De oppositie had opgeroepen tot electorale hervorming, de vrijlating van politieke gevangenen en de vorming van een nieuwe regering. Het regime van kroonprins Hamad bin Isa Al-Khalifa deed een bescheiden poging om de gemoederen te bedaren door honderden politieke gevangenen vrij te laten en een nationale “dialoog” met de groepen uit de oppositie te beloven.

Amerikaanse bondgenoot

In een verklaring van het Witte Huis zondag prees president Obama de toegevingen van al-Khalifa. “Ik ben blij dat hij op het punt staat belangrijke wijzigingen in zijn kabinet door te voeren en dat hij zich bereid verklaart om hervormingen te doen”, zei Obama. “De VS blijven geloven dat de stabiliteit in Bahrein gebaat is bij respect voor de universele rechten van het Bahreinse volk en bij hervormingen die aan de verzuchtingen van alle Bahreini’s tegemoet komen.”

Bahrein is niet een van de grootste olieproducenten in de Perzische Golf, maar behoort wel de belangrijkste strategische bondgenoten van de VS. Het land verleent onderdak aan de vijfde vloot van de Amerikaanse zeemacht.

Ondanks de bescheiden toegevingen staat Bahrein niet open voor enige vorm van protest, hekelen rechtenorganisaties. Veel van de gevallen die Human Rights Watch beschrijft, deden zich voor op dezelfde nacht dat oproerpolitie en veiligheidsdiensten van de regering in de vroege ochtend tijdens een gecoördineerde aanval de manifestanten op het Parelplein omcirkelden. Ze schoten met scherp en arresteerden willekeurig mensen.

Sjiieten en soennieten

In tegenstelling tot recente protesten in andere koninkrijken als Jordanië en Oman speelt er in Bahrein een religieuze component mee: soennieten in de regering van al-Khalifa besturen een land met een sjiitische meerderheid van 70 procent.

Hassan Musahima, een controversiële sjiitische geestelijke en leider van de radicale partij al-Haq, keerde zaterdag uit ballingschap terug en organiseerde een herdenking voor diegenen die sneuvelden bij het geweld van de veiligheidstroepen. Hoewel gevreesd werd voor een radicaliserende invloed van Musahima, riep hij op om vreedzaam te blijven protesteren.

“Jullie zijn de leiders en ik jullie nederige dienaar”, sprak Mushima tegen zijn volgelingen zaterdag. “Ik kan slechts suggesties doen over hoe het vreedzaam kan escaleren. De tiran in Tunesië viel. De tiran in Egypte viel. En de tiran hier zal ook vallen.”