Humanitaire crisis in Noord-Korea wordt vergeten

Nieuws

Humanitaire crisis in Noord-Korea wordt vergeten

Humanitaire crisis in Noord-Korea wordt vergeten
Humanitaire crisis in Noord-Korea wordt vergeten

IPS

26 januari 2018

Hoewel 2017 zich kenmerkte door verhalen over humanitaire crises in de wereld, bleven veel crisissituaties – zoals de ondervoeding in Noord-Korea - onder de radar, staat in een nieuw rapport van hulporganisatie CARE.

Ngo Quang Minh (CC BY-NC 2.0)

Ngo Quang Minh (CC BY-NC 2.0)​

‘We weten dat één foto ertoe kan leiden dat de aandacht van de wereld naar een kwestie gaat. Maar de mensen die genoemd worden in het rapport van CARE bevinden zich ver van camera’s en microfoons’, zegt Laurie Lee, interim secretaris-generaal van CARE.

‘We horen zelden over mensen die lijden in delen van de wereld die geen populaire toeristenbestemmingen zijn, omdat die lage prioriteit hebben als het gaat om de wereldwijde veiligheid of gewoon slecht te bereiken zijn’, voegt Johanna Mitscherlich van CARE eraan toe.

Noord-Korea

Noord-Korea was het afgelopen jaar vooral in het nieuws vanwege de nucleaire spanningen, maar in het rapport Suffering in Silence staat dat de humanitaire situatie in het land over het hoofd wordt gezien door de media.

De Verenigde Naties schatten dat 18 miljoen Noord-Koreanen, of 70 procent van de bevolking, afhankelijk zijn van voedselhulp. Twee op de vijf Noord-Koreanen zou ondervoed zijn.

De Verenigde Naties schatten dat 18 miljoen Noord-Koreanen, of 70 procent van de bevolking, afhankelijk zijn van voedselhulp. Twee op de vijf Noord-Koreanen zou ondervoed zijn. Naast het politieke regime in het land, hebben ook frequente natuurrampen zoals langdurige droogte een negatieve invloed op de situatie.

In juli 2017 had Noord-Korea te maken met de ergste droogte sinds 2001, wat gevolgen had voor de voedselproductie en voedselzekerheid. Tot de meest kwetsbaren behoren vrouwen en kinderen.

Naar schatting bijna een derde van alle zwangere en zogende vrouwen en meer dan 200.000 kinderen lijden onder ernstige acute ondervoeding.

Democratische Republiek Congo

Van de tien crises die het rapport eruit licht, zijn er zeven in Afrika. Een daarvan is de Democratische Republiek Congo (DRC), waar toenemend geweld heeft geleid tot een dramatische verslechtering van de humanitaire situatie. ‘Daar zijn alle ingrediënten voor een humanitaire crisis aanwezig’, zegt landdirecteur Pierre Bry van CARE. ‘Als de internationale gemeenschap niet snel reageert, is het te laat.’

Bijna 2 miljoen Congolese kinderen zijn ernstig ondervoed, wat bijna 12 procent is van alle kinderen in de wereld die lijden onder acute ondervoeding.

Meer dan 4 miljoen Congolezen zijn ontheemd, 2 miljoen daarvan ontvluchtten hun huizen in 2017.  Het conflict heeft geleid tot verwoesting van scholen, klinieken, waterinfrastructuur en boerderijen. Bijna 9 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, een cijfer dat in 2018 naar verwachting zal stijgen tot 13 miljoen.

Bijna 2 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed, wat bijna 12 procent is van alle kinderen in de wereld die lijden onder acute ondervoeding.

Morele verantwoordelijkheid

Dat er weinig aandacht voor deze crises is, heeft niet alleen invloed op de publieke bewustwording, maar ook op het hulpgeld dat beschikbaar wordt gesteld voor de getroffenen, zegt Mitscherlich. Van de tien meest onderbelichte crises van het afgelopen jaar, staan er zes op de VN-lijst met meest ondergefinancierde crisissituaties.

Naar de Centraal-Afrikaanse Republiek ging slechts 39 procent van het benodigde geld, voor Noord-Korea was dat 31 procent. ‘Als we het over vergeten crises hebben, hebben we het over vergeten mensen. De media, politici en organisaties zoals CARE hebben een sociale en morele verantwoordelijkheid om crises onder de aandacht te brengen die grotendeels onder de radar blijven’, zegt Mitscherlich.

De media zijn echter ook deels afhankelijk van hulporganisaties, overheden en andere partijen die hun werk mogelijk moeten maken.

Een van de aanbevelingen in het rapport is het trainen mediaspecialisten bij ngo’ s, die de media en daarmee het publiek informatie kunnen geven over de situatie ter plaatse.