Humanitaire ramp dreigt in Zuid-Soedan

Nieuws

Humanitaire ramp dreigt in Zuid-Soedan

David Elkins

15 maart 2012

Minder dan een half jaar na de Zuid-Soedanese onafhankelijkheid hebben duizenden mensen in de regio nog steeds te maken met de negatieve gevolgen van de afscheiding.

De dreiging van honger en geweld neemt dagelijks toe, terwijl de regeringen in Juba en Khartoem blijven steken in disputen over grenzen en olie-inkomsten.

De gebieden die recentelijk het zwaarst getroffen zijn door geweld en voedseltekorten, is de grensregio tussen Soedan en Zuid-Soedan. Voor duizenden burgers die zijn gestrand in de bergen van Nuba in Zuid-Kordofan, een Soedanese provincie met bijna 1,1 miljoen inwoners, dreigt honger. De oorzaak van het probleem ligt grotendeels in de weigering van de Soedanese regering om hulporganisaties toe te laten in het gebied.
 
Bij recente gevechten zijn veel landbouwgewassen vernield, gewassen die de bevolking van de staten Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan nodig heeft om te overleven. Volgens Amerikaanse functionarissen dreigt honger voor 250.000 mensen in de regio.

‘Bijna-honger’

“Er komt een grote humanitaire ramp aan en er bestaat geen duidelijk plan van aanpak”, zegt Soedan-expert Eric Reeves. “Maanden geleden is al gewaarschuwd dat deze mensen in maart 2012 een situatie van “bijna honger” zouden belanden, als ze niet tijdig hulp zouden krijgen. Khartoem blokkeert nog steeds de internationale humanitaire steun en het is al half maart. Het is ongelooflijk dat dit gebeurt en de regering-Obama lijkt verlamd”, zegt Reeves.
 
Volgens Princeton Lyman, de Amerikaanse speciale gezant voor Soedan en Zuid-Soedan, moet er snel actie worden ondernomen. “Hulp moet afgeleverd worden voordat er regen komt die de wegen onbegaanbaar maakt”, zei hij gisteren in de Amerikaanse Senaat.

Eerder deze week kwamen tweehonderd mensen om in de Zuid-Soedanese provincie Jonglei bij botsingen tussen tribale bevolkingsgroepen. Dergelijk conflicten vinden plaats naast het al maandenlang aanhoudende andere geweld, inclusief aanvallen van de Soedanese Gewapende Strijdkrachten (SAF) op vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan en het naburige Ethiopië.

Bijna honderdduizend mensen in Jonglei zijn ontheemd geraakt als gevolg van geweld tussen de zuidelijke SPLM, de noordelijke SAF en andere tribale groepen.

Rommelig beleid

Overheidsfunctionarissen in Khartoem beweren dat Zuid-Soedanese rebellen en etnische groepen verantwoordelijk zijn voor de aanvallen. Critici stellen dat er de afgelopen tijd weinig vooruitgang is geboekt als het gaat om het wegnemen van fundamentele meningsverschillen tussen Zuid-Soedan en Soedan.
 
“Sinds maart 2009, toen Scott Gration door president Barack Obama benoemd werd als nieuwe Soedangezant, is het Amerikaanse Soedanbeleid een rommeltje. Het is zeer destructief voor de kansen op vrede”, zegt Reeves.

“De regering-Bush heeft de implementatie van het vredesakkoord uit 2005 van de agenda laten glijden. Maar de club van Obama - inclusief Gration, Clinton, senator John Kerry en momenteel Princeton Lyman - hebben de fouten opeengestapeld. Ze hebben telkens de aard en ambities van het regime in Khartoem verkeerd ingeschat.” Reeves zegt dat de Verenigde Staten een zware verantwoordelijkheid dragen, als er een totale oorlog uitbreekt.

De VS hebben opnieuw handelssancties ingesteld tegen Soedan, maar voor volgend jaar staat ook een schuldkwijtschelding van 250 miljoen dollar gepland. De sancties worden continu herbekeken, wat mogelijk is omdat de regering-Obama rechtvaardigheid en verzoeningspogingen in antwoord op de genocide in Darfur heeft losgekoppeld van onderhandelingen over betwiste gebieden.

Lyman en Nancy Lindborg van Usaid, benadrukten gisteren in het Congres dat hulpverleners onmiddellijk kunnen vertrekken zodra er toestemming is. “Als de regering het gebied vrijgeeft voor internationale hulpverleners, zal er meer rust komen en we hopen dat er ook een atmosfeer ontstaat waarin politieke gesprekken kunnen plaatsvinden”, zei Lyman.

“Bij het regime in Khartoem groeit het besef dat er geen militaire oplossing voor de problemen is en dat eenvoudigweg doorgaan met vechten en de schande van een humanitaire ramp niet in zijn belang is”, voegde hij daaraan toe.