ideologische tegenstellingen van geenbelang

Nieuws

ideologische tegenstellingen van geenbelang

Mario Osava

11 december 2002

De ontmoeting tussen de Amerikaanse
president George Bush en de verkozen Braziliaanse president Luiz Inacio Lula
da Silva dinsdag was geen clash tussen ideologische tegenpolen. In
buitenlands beleid overheerst pragmatisme en kunnen zelfs een voorvechter
van de arbeidersklasse en een rechtse republikein het blijkbaar met elkaar
vinden.

Het diplomatieke spel is er een van geven en nemen. Omdat Brazilië de
Verenigde Staten al een flink eind tegemoet is gekomen, staat Lula nu in een
sterke onderhandelingspositie, zo meent Clovis Brigagao, Amerikakenner van
de Universiteit Candido Mendes in Rio de Janeiro. Brazilië volgt de
economische recepten van het IMF en de Wereldbank en heeft het verdrag
ondertekend dat de verspreiding van nucleaire wapens moet verhinderen. Lula
en
zijn team hebben echter duidelijk gemaakt dat ze in de onderhandelingen over
een Amerikaanse Vrijhandelszonde (FTAA) resoluut het eigen belang zullen
verdedigen, net als de Verenigde Staten dat doen.

De houding van de VS en de internationale markten tegenover Lula is
aanzienlijk verbeterd nu de ex-vakbondsman met een ruime meerderheid tot
president werd verkozen. IMF-baas Horst Koehler toonde zich na een
ontmoeting met Lula onder de indruk van diens engagement om met een
doordacht economische beleid de sociale problemen van het land aan te
pakken.

Washington heeft al laten weten dat het wil helpen bij de nultolerantie
tegen de honger, die Lula tot zijn voornaamste programmapunt heeft
uitgeroepen. Tegen het einde van zijn ambtstermijn moet elke Braziliaan drie
maaltijden per dag krijgen. De VS willen de relaties met Latijns-Amerika
aanhalen, onder het verantwoordelijke leiderschap van Brazilië, aldus
Brigagao.

Het voornaamste gespreksonderwerp tussen Lula en Bush is de
FTAA-vrijhandelszone. Lula kon bij de onderhandelingen dankbaar gebruik
maken van een rapport van de Braziliaanse ambassadeur Rubens Barbosa. Die
bestudeerde welke protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten in
het bijzonder gericht zijn tegen Braziliaanse producten als sinaasappelsap,
staal, suiker en tabak.

Woensdag is Lula in Mexico op bezoek bij president Vincente Fox. Vorige week
bezocht hij Argentinië en Chili en hamerde hij op het belang van
Latijns-Amerikaanse integratie om sterker te staan bij de
FTAA-onderhandelingen. In Chili stelde hij voor dat het land volwaardig lid
zou worden van de douane-unie Mercosur, ondanks tariefverschillen. Volgens
Brigagao ijverde de Braziliaanse diplomatie ook onder de vorige president
Cardoso voor Latijns-Amerikaanse eenheid. Het Braziliaanse buitenlandse
beleid wordt gekenmerkt door een hoge autonomie tegenover de machthebbers
van het moment, aldus de specialist.