Burgerinitiatief #GentZonderGrenzen vraagt aandacht voor het lot van alle 42.000 mensen op de vlucht

'EU heeft een humanitaire crisis gecreëerd op Griekse eilanden. Die moet ze nu oplossen’

© UN Photo / Rick Bajornas

Vluchtelingen op Lesbos, Griekenland

Ongeveer 1600 niet-begeleide kinderen uit de Griekse eilanden krijgen opvang van de Europese Unie. Het burgerinitiatief #GentZonderGrenzen vraagt echter aandacht voor het lot van alle 42.000 vluchtelingen die vastzitten op de eilanden. ‘Dit is een humanitaire crisis. Als je je ogen hiervoor sluit, dan maak je je schuldig aan verzuim’, zegt initiatiefnemer Frederik Van Driessche.

‘We moeten ons engageren voor de duizenden niet-begeleide minderjarigen die aangekomen zijn aan de Europese kust’. Met deze woorden richt David Sassoli, de voorzitter van het Europees parlement zich tot de Europese regeringen. ‘We hebben dringend een strategie nodig om de minderjarigen en hun toekomst te beschermen’, luidt het.

De voorzitters van de drie grootste EU-instellingen reisden begin maart naar de Grieks-Turkse grens. Daar proberen migranten en vluchtelingen de grens tussen Turkije en Griekenland over te steken. Commissievoorzitster Ursula Von Der Leyen noemde Griekenland ‘het schild van Europa’. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zegt op zijn beurt dat ‘de Griekse grenzen de Europese grenzen zijn.’

Het bezoek aan de Grieks-Turkse grens moet het begin vormen van een Europese bijstand aan de Griekse vluchtelingencrisis. Materiële hulp zal geboden worden in de vorm van extra grenswachters en vervoersmiddelen. Op financieel vlak zou Griekenland dan kunnen rekenen op 700 miljoen euro.

Om een doemscenario te voorkomen, beslissen de Europese leiders 1600 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op te vangen in de verschillende Europese lidstaten. Elf landen gingen daarmee al akkoord en ook ons land draagt zijn steentje bij.

‘België beslist 18 minderjarigen op te vangen uit de Griekse kampen’, zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block. Op haar website wordt vermeld dat België ‘reeds zware inspanningen levert in het Europese asiel- en migratiebeleid, maar met deze eenmalige overname Griekenland een hart onder de riem wil steken’. België volgt daarmee het voorbeeld van Duitsland, Luxemburg en Portugal die respectievelijk 47, 12 en 500 kinderen opvangen. Dat blijkt uit cijfers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Vandaag dreigt de humanitaire situatie in de Griekse kampen uit de hand te lopen.

De vraag is of deze maatregelen wel voldoende zijn. Vandaag dreigt de humanitaire situatie in de Griekse vluchtelingenkampen uit de hand te lopen. Momenteel verblijven 42.000 mensen op de vlucht op de Griekse eilanden, waaronder ongeveer 5500 minderjarigen zonder ouders. De tijd dringt voor een oplossing voor deze kinderen die in uiterst precaire leefomstandigheden zitten. Ze hebben geen toegang tot fundamentele voorzieningen zoals onderdak, water, eten, medische en sociale zorg.

#GentZonderGrenzen

Europese leiders richten zich op heden louter tot noodoplossingen voor slechts een deel van de kinderen, wat volgens het burgerinitiatief #GentZonderGrenzen op ethische bezwaren stoot, maar ook op de fundamentele mensenrechten. Met het initiatief roept #GentZonderGrenzen het Gentse stadsbestuur op om een voortrekkersrol in te nemen bij de organisatie van een solidaire aanpak die zich ontfermt over het lot van alle mensen die opvang nodig hebben. In een open brief geven ze een duidelijke boodschap: ‘breng 300 vluchtelingen van de Griekse eilanden naar Gent en geef ze opvang’.

‘18 minderjarigen opnemen, terwijl 5500 minderjarigen wachten op opvang, dat is slechts een peulschil’

#GentZonderGrenzen probeert overigens op nationaal en Europees vlak het verschil te maken in het denken en omgaan met het lot van mensen op de vlucht. ‘Het Europees beleid heeft een humanitaire crisis gecreëerd. Die moet de EU nu oplossen’, pleit mede-initiatiefnemer Frederik Van Driessche. ’18 minderjarigen opnemen, terwijl je weet dat 5500 minderjarigen wachten op opvang, dat is slechts een peulschil.’ Samen met negen andere steden roept Gent op tot solidariteit met deze vluchtelingen. ‘We hopen dat vele andere steden ons voorbeeld willen volgen’, zegt Van Driessche.

‘Gent is een van de steden in Europa die eerder al haar verantwoordelijkheid nam. Dat doen we nu opnieuw, omdat het om minderjarigen gaat die onze steun hard nodig hebben’, stelt Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding. Ook #GentZonderGrenzen verwijst naar de Gentse geschiedenis van solidaire opvang, zoals tijdens de twee Wereldoorlogen.

‘Tijdens de Eerste Wereldoorlog bood Gent onderdak aan mensen op de vlucht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden door burgers opgevangen, opdat ze konden onderduiken’, vertelt Van Driessche. ‘Vandaag willen we met de Gentenaars opnieuw die solidaire stad kunnen zijn, want elk individu heeft recht op opvang. Dat recht beperkt zich echter niet tot kinderen.’

Het Gentse stadsbestuur liet al weten onderdak, veiligheid, medische zorg en steun te willen bieden aan de vluchtelingen. Meer dan honderd bekende Gentenaars staan als ambassadeur mee achter het lokale project.

Corona als overheerser?

Intussen roept Griekenland op tot een verlenging van de lockdown op de Griekse eilanden. Dat leidt tot onrust op de eilanden, waar mensen nog amper geld kunnen afhalen en daardoor in hongersnood terechtkomen. De coronacrisis spaart de Griekse eilanden niet en met een gebrek aan sanitaire voorzieningen zijn de kampen niet opgewassen tegen het virus. Op 13 mei meldde de Griekse regering twee bevestigde coronagevallen op het eiland Lesbos.

‘Mensen op de eilanden laten omkomen bij de uitbraak van een mogelijke pandemie staat in onze ogen gelijk aan schuldig verzuim.’

Ook mondiaal lijkt het einde van de crisis nog niet in zicht. De Europese lidstaten proberen op hun beurt al twee maanden intensief de crisis te stabiliseren in eigen land. Tegenwoordig zien we dat amper 11 van de 27 lidstaten een akkoord hebben gegeven voor de opvang van de minderjarige vluchtelingen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Kan de huidige COVID-crisis dan de reden zijn dat lidstaten vandaag trager tot niet meewerken aan het plan om 1600 minderjarige vluchtelingen op te nemen? Frederik Van Driessche weigert de coronacrisis als hindernis te zien bij de opvang van mensen op de vlucht. ‘Integendeel! Het is net een dringende reden om de mensen daar weg te halen. Zoniet zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Mensen op de eilanden laten omkomen bij de uitbraak van een mogelijke pandemie staat in onze ogen gelijk aan schuldig verzuim. Dit gaat om mensen, medemensen, onze broeders en zusters.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift