"Ik geniet van dit unieke moment"

Nieuws

"Ik geniet van dit unieke moment"

Bankole Thompson

04 september 2008

Of hij nu wint of verliest, de Democratische presidentskandidaat Barack Obama heeft als Amerikaan met wortels in Afrika nu al geschiedenis geschreven. IPS-correspondent Bankole Thompson sprak met hem op 2 september over de economie, Darfoer, Afghanistan en de keuze voor Joe Biden als running mate.

IPS: Toen u als running mate Joe Biden (al meer dan 30 jaar senator voor de VS-staat Delaware, nvdr) koos, zeiden uw critici dat het afbreuk deed aan uw boodschap om verandering naar Washington te brengen.
BARACK OBAMA: Senator Joe Biden is geen politicus – hij is een staatsman. Daarmee bedoel ik dat hij de politieke zeden kent in Washington, maar er niet door wordt gedomineerd. In meer dan dertig jaar in de senaat is hij altijd zichzelf en dienstbaar gebleven. Sinds jaren neemt hij elke avond de trein terug naar Delaware. Als het nodig was, heeft hij zich verzet tegen de leiders van zijn eigen partij en in de hele senaat is er geen grotere expert in buitenlandse zaken dan hij. Ik heb hem gekozen in het belang van het land, niet omdat het op dit moment politiek goed uitkomt.
Washington staat bol van de partijtegenstellingen. Hoe kan u een consensus bouwen, zorgen voor de verandering waar u het in de campagne altijd over heeft en iets doen aan de economie?
In Washington staan de zaken tegenwoordig helemaal op hun kop. Lobbyisten en machtige belangenverenigingen hebben het er voor het zeggen, ten koste van de belangen van het volk. Als president ga ik doen wat ik al mijn hele volwassen leven doe: coalities bouwen rond gemeenschappelijke doelen en waarden om zo dingen gedaan te krijgen. Zelfs in de huidige context ben ik ervan overtuigd dat we meer dingen met elkaar gemeen hebben dan velen denken. Het gaat erom die gemeenschappelijke band zo te ontwikkelen dat de regering gedwongen wordt voor en niet tegen de mensen te werken en meer Amerikanen te betrekken bij het beslissingsproces.
Mensenrechtengroepen verwijten de regering van president Bush dat ze niet veel onderneemt inzake Darfoer. Wat wordt uw aanpak van internationale conflicten als de genocide in Darfoer?
Als president zal ik een prioriteit maken van het beëindigen van de genocide in Darfoer. Ik heb Soedanese politici ontmoet bij de Verenigde Naties en ben naar vluchtelingenkampen op de grens tussen Tsjaad en Soedan gereisd om de internationale aandacht te vestigen op deze humanitaire ramp. Als president wil ik de druk op de Soedanese regering opvoeren zodat er een einde komt aan de moordpartijen en aan het verzet tegen een internationale vredesmacht. Ik reken er ook op dat Khartoem zich houdt aan het vredesakkoord dat een einde maakte aan de oorlog tussen het noorden en het zuiden, die dertig jaar heeft geduurd. Samen met senator Sam Brownback (een Republikein, nvdr) het ik in 2006 de Darfur Peace and Accountability Act goedgekeurd gekregen.
Welk dossier zal een regering-Obama onverwijld aanpakken ? De oorlog in Irak, de werkgelegenheid, de gedwongen onteigeningen, het energieprobleem of het inschrijvingsgeld aan de universiteiten?
Zowel in het binnen- als in het buitenland is er flink wat werk aan de winkel, na het beleid dat president Bush en vicepresident Dick Cheney acht jaar lang hebben gevoerd. De economie ligt overhoop omdat de huisprijzen dalen en het aantal gedwongen openbare verkopen stijgt. Energieprijzen slokken een steeds groter deel van ons inkomen op en we raken de controle kwijt over de kosten voor gezondheidszorg. Intussen vechten we in een oorlog die er nooit had mogen komen, terwijl de echte vijand zich schuilhoudt in de bergen van Afghanistan. Er is veel werk en de sleutel tot een oplossing is ervoor te zorgen dat de juiste mensen worden benoemd zodat we de koe bij de horens kunnen vatten.
Uw nominatie is uniek op dit moment van de geschiedenis. De mensen hebben heel wat verwachtingen over wat u zou moeten doen als u in november verkozen raakt. Ziet u dat als een last of verwachten de mensen terecht zoveel van uw kandidatuur?
Ik denk dat de verwachtingen zo hoog zijn omdat de mensen vinden dat ze niet gediend zijn met het regeringsbeleid van de voorbije acht jaar. Ze appreciëren de manier waarop de regering werkte onder president Bill Clinton. Ik beschouw dat niet als een last omdat ik er zelf voor heb gekozen om presidentskandidaat te zijn, maar ik geniet van dit unieke moment in de geschiedenis. Vanuit die optiek moet ik er vooral voor zorgen dat ik respect blijf betuigen aan diegenen die de weg hebben gebaand en dat ik hun werk eer aandoe door mijn uiterste best te doen. Minder is niet aanvaardbaar.
Welke rol kan voormalig vicepresident Al Gore spelen in uw regering? Tijdens de campagne heeft u het vaak over de opwarming van de aarde.
Het zou voor ons een hele eer zijn om te kunnen rekenen op zijn steun en expertise in een hele reeks onderwerpen, inclusief de strijd tegen de klimaatverandering en milieubescherming.
Geven de duizenden mensen op de Conventie in Denver u voldoende vertrouwen dat de Democratische troepen in november verenigd aan uw kant staan?
Ik denk dat de eenheid bij de Democraten groter is dan ooit tevoren. We willen allemaal winnen in november. Iedereen die wil meewerken aan onze zaak om het land opnieuw hoopt te geven en verandering naar Washington te brengen, blijft van harte welkom.
Er is een foto beschikbaar bij dit artikel:
http://ipsnews.net/pictures/Barack_Obama_QA.jpg