Illegaal ivoor openlijk verkocht in Europa

Schuyler S. (CC BY-SA 2.5)

Een vijfde van de door Avaaz aangekochte zogenaamd “legale” ivoorproducten bleek afkomstig van olifanten die gedood werden na de wereldwijde ban op ivoorhandel van 1989.

Illegaal ivoor van recent gedode olifanten wordt openlijk verkocht op de Europese markt. Uit koolstoftests blijkt dat de legale markt vaak een dekmantel is voor de illegale handel, en zo de stroperij aanwakkert. 

De EU heeft een bloeiende handel en export in ‘antiek’ ivoor. Als ivoorproducten ouder zijn dan 1947, mogen ze vrij verkocht worden, en dat creëert een achterpoortje waardoor heel wat jonger ivoor ook de weg naar de legale markt vindt. 

Burgerrechtenbeweging Avaaz kocht 109 zogenaamd legale ivoorproducten in tien verschillende Europese landen, waaronder ook België en Nederland. Die werden geanalyseerd door de Universiteit van Oxford om via koolstofdatering hun werkelijke ouderdom vast te stellen. Een vijfde van de items bleek afkomstig van olifanten die gedood werden na de wereldwijde ban op ivoorhandel van 1989. Bijna driekwart (74 procent) is jonger dan 1947, waarvoor een overheidscertificaat nodig is bij de verkoop. 

“Dit onderzoek toont onomstotelijk aan dat in heel Europa nog steeds illegaal ivoor verkocht wordt”, zegt Bert Wander van Avaaz. “Het moet een signaal zijn om deze bloedige handel te beëindigen. Elke dag dat deze snuisterijen verkocht worden is een dag dichter bij het uitsterven van de majestueuze olifant.”

Verbod

De druk neemt toe op de EU om de ivoorhandel te verbieden en de Commissie denkt na over een strengere wetgeving. China, Hongkong en Groot-Brittannië hebben in het voorbije jaar al een verbod aangekondigd.

In de laatste tien jaar alleen is de Afrikaanse olifantenpopulatie met een derde gedaald.

Avaaz ijvert voor een Europees verbod op de ivoorhandel en op alle export. Jaarlijks worden 30.000 olifanten gedood in Afrika, of 55 per dag. In de laatste tien jaar alleen is de populatie met een derde gedaald. Als er niet wordt ingegrepen, kan de olifant binnen enkel decennia uitgestorven zijn. 

Het Europees Parlement wil een verbod in de hele Unie, en ook lidstaten als Groot-Brittannië en Frankrijk ijveren voor strengere regels. Meer dan een miljoen mensen van over de hele wereld riepen de EU in een petitie op om actie te ondernemen, onder wie drie Afrikaanse presidenten en vertegenwoordigers van nog eens 29 Afrikaanse landen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift