IAO: Hittestress kost wereldeconomie jaarlijks 2400 miljard dollar

Nieuws

In de armste landen in de wereld zal de impact het grootst zijn

IAO: Hittestress kost wereldeconomie jaarlijks 2400 miljard dollar

IAO: Hittestress kost wereldeconomie jaarlijks 2400 miljard dollar
IAO: Hittestress kost wereldeconomie jaarlijks 2400 miljard dollar

IPS

04 juli 2019

Toenemende hitte op het werk als gevolg van de klimaatverandering leidt tot een grote daling van de economische productiviteit, vooral in de landbouw- en bouwsector. De kosten kunnen oplopen tot 2400 miljard dollar per jaar, zeggen VN-experts in een gisteren verschenen rapport.

public domain (CC0)

public domain (CC0)

“De impact van hittestress op de arbeidsproductiviteit is een ernstig gevolg van de klimaatverandering”

In de armste landen in de wereld, in het bijzonder in West-Afrika en Zuidoost-Azië, zal de impact het grootst zijn. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) waarschuwt dat een equivalent van 80 miljoen fulltime banen, of 2,2 procent van het totaal aantal werkuren wereldwijd – in 2030 verloren dreigt te gaan.

De totale kosten van dit verlies bedragen 2400 miljard dollar per jaar. Bij de voorspelling gaat de IAO uit van een wereldwijde temperatuurstijging van slechts 1,5 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw.

“De impact van hittestress op de arbeidsproductiviteit is een ernstig gevolg van de klimaatverandering”, zegt Catherine Saget, een van de hoofdauteurs van het rapport. “We kunnen meer ongelijkheid verwachten tussen hoge- en lage-inkomenslanden en verslechterende arbeidsomstandigheden voor de meest kwetsbaren.”

Landbouw en bouw

De IAO gaat er in het rapport vanuit dat hittestress zich voordoet bij temperaturen boven 35 graden Celsius, op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Werken in deze omstandigheden kan gezondheidsproblemen opleveren en in extreme gevallen zelfs leiden tot fatale zonnesteek.

Wereldwijd werken zo’n 940 miljoen mensen in de landbouw. Boeren worden het zwaarst getroffen door de stijgende temperaturen, blijkt uit de data van de IAO. De sector is tegen 2030 goed voor 60 procent van de verloren werkuren door hittestress. De bouwsector volgt met 19 procent.

Andere sectoren die risico lopen, zijn afvalinzameling, nooddiensten, transport, toerisme en sport.

Waarschuwingssystemen

De IAO roept regeringen, werkgevers en werknemers op maatregelen te nemen om de impact van de klimaatverandering op de arbeidsproductiviteit te beperken. Het gaat dan onder meer om adequate infrastructuur, verbeterde waarschuwingssystemen voor extreem weer en implementatie van internationale standaarden op gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.