IMF pleit voor lucht- en scheepvaarttaks

Een taks op het internationaal transport kan een centraal element worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat zegt het Internationaal Muntfonds (IMF) in een nieuw rapport.

  • tommy.lan / Flickr (CC by-sa 2.0) Een transportschip in de Taiwanese haven van Kaohsiung. Een taks van 30 dollar per ton CO2 zou in 2014 wereldwijd 25 miljard dollar hebben opgebracht, berekende het IMF. tommy.lan / Flickr (CC by-sa 2.0)

In het rapport maakt het Fonds een inschatting van de gevolgen op fiscaal, financieel en macro-economisch vlak van het klimaatakkoord dat vorige maand werd bereikt in Parijs.

Hoewel de uitstoot van het internationale transport goed is voor 4 procent van het wereldwijde totaal, worden lucht- en scheepvaart en worden niet expliciet genoemd in dat akkoord. Toch vormt een belasting op het zee- en luchttransport de sleutel tot een succesvolle klimaatfinanciering, stelt het IMF.

‘Een belasting op de uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart is veelbelovend’, stelt het rapport. ‘Nationale regeringen kunnen minder beslag leggen op deze belastingen dan op de binnenlandse verbranding van brandstoffen. Daardoor zijn ze een aantrekkelijke bron van internationale klimaatfinanciering.’

30 dollar

Met die opbrengsten kunnen ontwikkelingslanden geholpen worden om hun economie te vergroenen en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Een taks van 30 dollar per ton CO2 zou in 2014 wereldwijd 25 miljard dollar hebben opgebracht, berekende het IMF.

Voor zo’n taks er kan komen, moeten volgens het rapport wel nog enkele obstakels worden overwonnen. Voor de scheepvaart zal goede internationale coördinatie essentieel zijn, omdat rederijen snel van vlag kunnen verwisselen. Voor de luchtvaart moeten enkele juridische vraagstukken opgelost worden, met name door de bestaande internationale verdragen en bilaterale overeenkomsten die brandstoftaksen uitsluiten.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift