Immigranten veranderen medialandschap

Nieuws

Immigranten veranderen medialandschap

Mario de Queiroz

01 maart 2004

Immigranten in Portugal zijn de afgelopen jaren verschillende succesvolle kranten en tijdschriften begonnen. Een aantal bladen verschijnt in het Russisch en het Chinees.

Bewustzijn van je eigen cultuur en traditie is ook van belang voor integratie, zegt Raisa Zolotco, redacteur van Trojka Lusa. Het maandblad is tweetalig, Russisch en Portugees, en heeft een oplage van 10.000 exemplaren. Op de Russischtalige markt in Portugal verschijnen echter nog meer bladen. Tweeëneenhalf jaar geleden werd de Russischtalige krant Slovo (Woord) gelanceerd. De krant telde zestien pagina’s en moest in eerste instantie in Rusland gedrukt worden omdat in Portugal geen machines bestonden die het Cyrillische alfabet aankonden.

Slovo heeft momenteel een oplage van 16.000 exemplaren en groeide naar veertig pagina’s. De krant dankt zijn groei aan het grote aantal Russischtalige immigranten en profiteert van het feit dat iedereen in de voormalige Sovjet-Unie Russisch moest leren. Daardoor spreken ook immigranten uit Georgië, Azerbeidzjan en Armenië Russisch. Voor Serviërs, Montenegrijnen, Bulgaren en Macedoniërs is de taal ook goed te volgen. Naast Slovo en Trojka Lusa verschijnen nog enkele kleinere bladen in Russisch. Oekraïners (75.000) en Moldaviërs (ongeveer 35.000) zijn de twee grootste bevolkingsgroepen uit Centraal en Oost-Europa. Inclusief illegale immigranten, telt Portugal naar schatting 400.000 immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie.

Portugal heeft 10,2 miljoen inwoners. In totaal werken er naar schatting 600.000 legale en illegale immigranten in Portugal. Daarmee heeft het land relatief gezien een van de grootste immigrantenpopulaties in de Europese Unie. In het eerste kwartaal van 2003 was aan 450.000 immigranten een verblijfsvergunning verstrekt. Onder dat aantal bevinden zich ook 30.000 Brazilianen die gelegaliseerd werden door een bilateraal akkoord dat Portugal en Brazilië in juni vorig jaar ondertekenden.

De Braziliaanse gemeenschap telt het grootste aantal legale immigranten, ongeveer 100.000. In februari verscheen voor deze doelgroep het eerste nummer van het weekblad Correio do Brasil, in het Portugees. De uitgever wil binnenkort ook een magazine uitbrengen over Afrika. Dat blad is bedoeld voor Portugeessprekende immigranten uit Angola, Kaapverdië, Guinee-Bissau, Mozambique en Sao Tomé en Principe en voor iedereen die geïnteresseerd is in Afrika, aldus uitgever Emídio Fernando. Onze lezers willen bijvoorbeeld weten wie de eigenaar is van een bedrijf dat in Afrika investeert. Ook op sportgebied valt een markt te bedienen, vooral als het om voetbal gaat. We brengen verslagen van voetbalwedstrijden in Portugeestalige Afrikaanse landen, interviews met Afrikaanse spelers in Portugal en we maken reportages over jonge, talentvolle Afrikaanse spelers. De sterren van de toekomst.

De langdurige Portugese aanwezigheid in de Chinese enclave Macau (1537 - 1999) heeft geresulteerd in de 32-pagina’s tellende krant Sino. De oplage van deze Chineestalige maandkrant op tabloidformaat is 25.000. Vijf jaar geleden was de krant nog niet veel meer dan een stapeltje fotokopieën, dat verspreid werd in supermarkten die Chinese producten verkochten. De groei is te danken aan gokmagnaat Stanley Ho, eigenaar van Casino do Estoril, die de krant een flinke financiële injectie gaf. Directeur Ling Zhan van Sino zegt dat zijn krant algemeen nieuws brengt uit Portugal, Europa en China, aangevuld met gebruikelijk zakennieuws. Volgens sociologe en China-deskundige Catarina Reis de Oliveira is Sina een verbindende factor in de Chinese gemeenschap in Portugal. De Chinese gemeenschap telt zo’n 220.000 Chinezen met Portugees paspoort. Zij vetrokken naar Portugal nadat Macau in 1999 weer werd overgedragen aan China.