“Immigratie beperken is geen oplossing voor crisis”

Nieuws

“Immigratie beperken is geen oplossing voor crisis”

Jan Lammers

14 mei 2009

Verscheidene West-Europese landen laten minder migranten binnen om de eigen bevolking meer werk te kunnen aanbieden. Dat is schadelijk voor de initiatiefnemers én voor de ontwikkelingslanden die veel migranten uitsturen, zeggen migratie-experts.

Bovenop de voedselcrisis van 2008 en de recessie die Afrika met vertraging bereikt, is de migratiebeperking een ernstig probleem. Legale migranten sturen een deel van hun inkomen naar hun familie in hun thuisland. Op die manier dragen de uitgeweken familieleden bij tot de versterking van de economie in hun thuislanden.
Veel Afrikanen trekken naar de EU. De meeste landen leggen maximumquota op voor het aantal immigranten dat ze jaarlijks toelaten. Spanje en Italië kondigden aan dat ze hun migrantencijfers willen verminderen. Spanje zou dat doen door middel van het aanmoedigen van “vrijwillige terugkeer”, terwijl Italië zwaardere eisen gaat stellen die het moeilijker maken om een verblijfsvergunning te verkrijgen.

Eigen bevolking beschermen

De verstrenging van de quota in geïndustrialiseerde landen is volgens Patrick Taran, migratiespecialist van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), te wijten aan het toenemende aantal werklozen.
“Regeringen willen de bevolking van hun land beschermen. Ze denken dat ze die een voordeel geven door minder immigranten toe te laten, die achter dezelfde jobs aan zouden gaan”, legt Taran uit. “Maar de realiteit is vaak anders. De Spaanse werkloosheidsgraad is bijvoorbeeld met 17,4 procent de hoogste in de EU, maar de landbouwsector verwacht geen daling van de vraag. Net die sector is afhankelijk van migrantenarbeid.”

Puntensysteem

Andere landen gebruiken een puntensysteem voor migranten. Belangrijke criteria bij het toekennen van punten zijn onder andere kennis van de landstaal, opleiding of beroepservaring en leeftijd.
Het Verenigd Koninkrijk is een van de landen die in 2006 een dergelijk systeem hebben ingesteld. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat strenge normen niet verward mogen worden met immigratiequota. “Het Verenigd Koninkrijk stelt geen maximumaantal vast. De immigratiedienst gaat na in welke mate een inwijkeling een aanwinst voor de Britse samenleving is”, verklaart hij.
“De immigratiedienst gebruikt objectieve criteria, en benadeelt zo niemand”, legt de woordvoerder uit. “Een diploma levert inderdaad een aantal punten op. Maar we hebben ook een lijst met jobs die moeilijk ingevuld raken, wie daarvoor in aanmerking komt krijgt daar een aantal punten voor.” Daarnaast speelt de leeftijd van de aanvragers een rol, personen onder de 28 krijgen enkele punten extra.