India krijgt milieuvriendelijker profiel

Nieuws

India krijgt milieuvriendelijker profiel

Christiane Mukendi

08 februari 2008

India zal zich voortaan engageren om op nationaal vlak de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Het land wil zich ook internationaal beter profileren in de inzet voor een beter milieu. De Indiase premier maakte dat bekend op de driedaagse klimaatconferentie in New Delhi.

Het Indiase milieubeleid staat centraal op de de achtste Top voor Duurzame Ontwikkeling en Klimaatverandering. De conferentie, die plaats vindt in New Delhi, duurt drie dagen. Tijdens de openingsspeech benadrukte premier Mohanmar Singh het belang van milieuvriendelijke technologie binnen de Indiasche samenleving.
Het Nationaal Actieplan voor Klimaatverandering is toonaangevend voor het nieuwe Indiase milieubeleid. Een speciale overheidscommissie en  wetenschappelijke instituten werken samen aan milieuvriendelijke oplossingen voor de verschillende maatschappelijke sectoren. Het openbaar vervoersysteem heeft een grote prioriteit voor de Commissie.
Naast het nationaal Actieplan opent de Indiase regering een fonds voor bedrijven met milieuvriendelijke initiatieven. 
Internationale samenwerking
Een samenwerkingsverband met de geïndustrialiseerde landen is volgens de premier onmisbaar en staat centraal in de zoektocht naar de groene oplossingen. De milieuvriendelijke logistiek en technologie is grotendeels bezit van de geïndustrialiseerde landen.
De ontwikkelingslanden, de grootste slachtoffers van de klimaatverandering, krijgen weinig toegang tot de middelen of de technologie om aan de internationale milieudoelstellingen te voldoen.  Singh pleit voor de vrijmaking van fondsen en milieuvriendelijke technologie voor de ontwikkelingslanden. Volgens de Indiase premier is dat van even groot belang voor de industrielanden, die de middelen moeten vrijgeven.
De Noorse premier Jens Stoltenberg erkent het belang van de samenwerking.“Zonder een samenwerking met de  ontwikkelingslanden zullen wij er niet in slagen  om de broeikasgassen wereldwijd voldoende te reduceren. In opvolging van de klimaatconferentie in Bali, wordt hierover verder onderhandeld in 2009 in Kopenhagen.