India ondermijnt rechten inheemse stammen

Nieuws

India ondermijnt rechten inheemse stammen

Ed McKenna

22 februari 2013

De inheemse stammen in India zijn het recht kwijt om grote infrastructurele projecten in hun leefgebied goed te keuren of af te wijzen.

Dat heeft het Ministerie van Milieu en Bosbeheer eerder deze maand besloten. De bepaling stond in de Wet op Bosrechten uit 2006, waarin de oorspronkelijke bewoners in India, de zogenaamde adivasi, het laatste woord kregen over projecten die hun land of leefgebied in gevaar brachten.

Het gaat om zogenaamde “lineaire” projecten, dat wil zeggen projecten die te maken hebben met de aanleg van wegen of kanalen en de aanleg van pijplijnen, glasvezelkabels en communicatielijnen. Daarvoor is nu geen instemming van dorpsraden, de gram sabha’s, meer nodig die door de aanleg worden beïnvloed.

De regering heeft nu de vrije hand in het opeisen van bossen of het gedwongen verplaatsen van tribale gemeenschappen. De afspraak dat niemand van de traditionele bosbewoners gedwongen mag worden verplaatst voordat de instemmingprocedures zijn afgerond, is daarmee krachteloos geworden.

Verwateren

De beslissing heeft tot protest geleid in de vorm van brieven aan de premier, getekend door een coalitie van internationale organisaties. Het is de eerste stap in het verwateren van de wet, zegt Ashish Kothari van Kalpavriksh, een van de oudste natuur- en ontwikkelingsorganisaties van het land. “In de laatste jaren heeft de regering de wet nauwelijks gebruikt, maar nu gemeenschappen er projecten mee gaan afkeuren die hun milieu of levensonderhoud schaden, zoekt de regering wanhopig naar manieren om de wet te omzeilen.”

De zogenaamde lineaire projecten hebben vaak veel negatieve milieugevolgen, aldus Kothari. “Ze zorgen voor fragmentatie van het bos. Het risico op ongelukken met dieren is groot. Tientallen olifanten zijn al omgekomen bij het oversteken van spoorwegen. Dorpen worden bovendien van elkaar gescheiden, met ernstige sociale gevolgen.”

Staalfabriek

Dorpsraden in India hebben de wet in de afgelopen zeven jaar gebruikt om te voorkomen dat het Zuid-Koreaanse Staalbedrijf (Posco) hun land in beslag kon nemen voor een gigantische staalfabriek. Begin deze maand nog werden er gewelddadige pogingen ondernomen om boeren van hun land te jagen in de deelstaat Orissa. Met de nieuwe maatregel hebben de gemeenschappen juridisch geen poot meer om op te staan.

De regering “zal altijd geëngageerd blijven aan het versterken van de gram sabha’s van India”, zegt de minister van Tribale Zaken, Kishore Chandra Deo, desgevraagd. Maar met de nieuwe maatregel kan de regering “doen alsof ze consultaties houdt in de vorm van hoorzittingen, maar verder gewoon de kernprincipes van de wet negeren, namelijk het recht van gemeenschappen om zelf te bepalen wat er met hun leefomgeving gebeurt”, zegt Swati Shresth van de Global Forest Coalition.

Vertraagde projecten

De regering wil met de maatregel de economische groei stimuleren. Die daalt dit jaar volgens het IMF van 6,5 naar 5,3 procent. Dat komt vooral — volgens het IMF — doordat investeringen in infrastructuur uitblijven en het lang duurt voordat land wordt vrijgemaakt voor industriële projecten.

Volgens de Nationale Autoriteit voor de Snelwegen lopen 101 infrastructuurprojecten, waarvan 32 wegen, vertraging op doordat land niet snel genoeg kan worden vrijgemaakt. Afgelopen november adviseerde het kantoor van de premier dat stammenrechten ingeperkt moesten worden, zo bleek uit een uitgelekt rapport. Het milieuministerie heeft toegegeven, blijkbaar, want in december kondigde het aan dat bestaande kolenprojecten het proces van de hoorzitting — zoals in de wet voorgeschreven — mocht overslaan en hun capaciteit eenmalig met een kwart mochten vergroten.

De nieuwe maatregel over de inspraak van stammen past in deze trend, zeggen experts.