India sterkst groeiende land in G20

De Indiase economie groeit momenteel met meer dan 7 procent per jaar. Het land presteert daarmee het beste van alle landen van de G20, een groep van 19 (industrie)landen en de Europese Unie. Dat zegt de OESO in een nieuw rapport.

  • Peter Haden CC BY 2.0 Peter Haden CC BY 2.0

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) constateert dat structurele hervormingen en een verbeterd macro-economisch beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de groei in India.

Ook worden aandachtspunten genoemd, inclusief het handhaven van macro-economische stabiliteit, verminderen van armoede, extra belastinghervormingen, het verhogen van de productiviteit en het verkleinen van de verschillen tussen regio’s.

Historische hervormingen

India wijkt af van het beeld van een onderpresterende wereldeconomie, zei Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO bij de presentatie van het rapport.

‘Vasthouden aan de hervormingen is van essentieel belang voor meer investeringen en het creëren van geschikte banen’

‘Historische hervormingen werpen vruchten af, de groei is sterk en andere macro-economische indicatoren verbeteren.

Vasthouden aan de hervormingen is van essentieel belang voor meer investeringen en het creëren van geschikte banen, die moeten leiden tot sterke en inclusieve groei voor toekomstige generaties, waar alle delen van de samenleving van kunnen profiteren.’

India wil in april de Goods and Services Tax (GST) invoeren, een indirecte belasting op goederen en diensten die een gezamenlijke markt voor het hele land moet stimuleren. De OESO adviseert ook om inkomens- en eigendomsbelastingen ‘groeivriendelijker’ te maken.

Lokale omstandigheden

Recente aanpassingen in het federale model in India hebben deelstaten meer vrijheid en stimulansen gegeven om beleid af te stemmen op de lokale omstandigheden.

‘Werkgelegenheid zal steeds meer verschuiven naar de stad, weg van de landbouwsector’

‘Deelstaten beoordelen op het gemak waarmee ondernemers zaken kunnen doen, zal leiden tot nieuwe hervormingen en helpt bij het benutten van het groeipotentieel.’

Het verbeteren van de levensstandaard in armere deelstaten, vraagt om een hogere productiviteit in de landbouwsector, constateert de OESO.

‘Werkgelegenheid zal naar verwachting steeds meer verschuiven naar de stad, weg van de landbouwsector. Daarom is een betere stedelijke infrastructuur nodig om het potentieel dat steden bieden op het gebied van werk, productiviteit en levenskwaliteit volledig te benutten.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift