India verzet zich tegen verbod op dodelijk pesticide

Nieuws

India verzet zich tegen verbod op dodelijk pesticide

Ranjit Devraj

21 april 2011

India is 's werelds grootste producent van de endosulfan, een dodelijk pesticide. Tegelijk is het Aziatische land het grootste slachtoffer van deze toxische stof. Toch verzet het zich tegen een wereldwijd verbod op endosulfan.

Een coalitie van gezondheids- en milieuactivisten in India vreest dat de centrale regering van plan is zich tegen het verbod te verzetten tijdens de komende conferentie van de landen van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (ook wel POP-verdrag genoemd), dat van 25 tot 29 april in Genève plaatsvindt.

De POP-commissie pleitte op haar laatste bijeenkomst in oktober 2010 voor een verbod op endosulfan. India lokte een stemming uit en stemde als enige land tegen.

Onthouding van China

Het POP-verdrag is van kracht sinds 17 mei 2004. 172 landen hebben het geratificeerd. Ze kunnen in Genève op een verbod aansturen, maar ook van landen als China, dat zich in oktober onthield, is nog verzet mogelijk.

India ondertekende het verdrag in 2002 en ratificeerde het in 2006.

Het POP-verdrag heeft de chemicaliën in kaart gebracht die toxisch zijn voor mens en milieu. Om via het verdrag tot een verbod te komen moet een stof persistent en bio-accumulatief zijn en een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Volgens wetenschappelijke tests beantwoordt endosulfan aan al die criteria.

Autisme

Onafhankelijke studies in verscheidene landen, zelfs van het Indiase National Institute of Occupational Health (NIOH), brengen de stof in verband met beroertes en sterftes. Blootstelling aan lage dosissen kan op lange termijn autisme, het vertragen van de puberteit en problemen bij de geboorte in de hand werken.

Ravi Agarwal, directeur van Toxics Link, lid van het Internationale Netwerk voor de Eliminatie van POPs, noemt de houding van de Indiase regering “ongelukkig”, vooral omdat twee deelstaten al een verbod hebben afgekondigd. Bovendien heeft de Nationale Mensenrechtencommissie eind 2010 geadviseerd een verbod in te voeren; volgens de commissie heeft de houding van de regering tot zware mensenrechtenschendingen geleid.

“Aangezien endosulfan een POP is, zullen de gevaren die het vormt, gedurende generaties aanwezig blijven en zich vermenigvuldigen, en daarbij schade toebrengen op een schaal die momenteel niet gekwantificeerd kan worden”, zei de NHRC.

Geleidelijke afschaffing in Brazilië

Al 81 landen hebben een verbod op endosulfan uitgevoerd of beslist het gebruik ervan te laten uitdoven. Maar 27 landen blijven het gebruiken. Brazilië, China, en India zijn landbouwgrootmachten waar endosulfan legaal blijft. Maar Brazilië heeft aangekondigd dat het dit pesticide geleidelijk zal afschaffen.

India produceert jaarlijks 10.500 ton endosulfan en exporteert daarvan ongeveer de helft. De producenten lobbyen bij de regering om zich tegen een wereldwijd verbod te verzetten.

Het pesticide, dat met vliegtuigjes of manueel op de gewassen wordt gesproeid, is door zijn goedkope prijs populair bij landbouwers die katoen, cashew, aardappelen, koffie en sojabonen telen.

Endosulfan doodt niet alleen insecten maar ook landbouwers. De deelstaatregering van het Indiase Kerala zegt dat honderden van haar inwoners aan endosulfan-vergifitging kunnen zijn gestorven.