Indiase groeipool stikt door succes

Nieuws

Indiase groeipool stikt door succes

Keya Acharya

05 februari 2008

Ademen is af te raden in het Indiase ICT-mekka Bangalore. Het hele voorbije jaar overschreden de gemiddelde hoeveelheden zwaveldioxide, stikstofoxide en fijne stofdeeltjes in de lucht er de maximaal toegelaten waarden voor India. Vooral in de buurt van ziekenhuizen en woonzones is de luchtkwaliteit belabberd.

Bangalore telt officieel 6,8 miljoen inwoners. De stad, wereldwijd een van de belangrijkste vestigingsplaatsen van informaticabedrijven en daarnaast ook een toonaangevend industrieel en wetenschappelijk centrum,  is een van de snelst groeiende metropolen in India. Het belangrijkste exportproduct van Bangalore zijn schone bits en bytes, maar toch nam de milieuvervuiling er de laatste jaren schrikbarend toe.

Stof in de stad

De vervuiling stijgt het snelst in de meest gevoelige gebieden en in wijken waar bedrijven en woonhuizen dicht bij elkaar liggen, zegt de KSPCB, een instelling van de deelstaat Karnataka die de milieuvervuiling moet inperken. De gemiddelde waarden voor stikstof, zwaveldioxide en fijn stof in de buurt van Victoria Hospital, het grootste openbare ziekenhuis in de stad, lagen voor heel 2007 boven de wettelijke maximumnorm. In het stadscentrum zweefden drie keer meer fijne stofdeeltjes rond dan wat de Indiase overheid aanvaardbaar vindt.

De belangrijkste oorzaak van de verslechtering van de luchtkwaliteit in Bangalore is de snelle economische groei. In het industriegebied Peenya, een vestigingsplaats van veel talloze ondernemingen, is de uitstoot van zwaveldioxide het voorbije jaar met bijna de helft toegenomen. De bedrijven zijn niet opeens overgeschakeld naar meer vervuilende machines: ze draaien gewoon harder en er zijn ook veel nieuwe vestigingen bijgekomen.

Ook het verkeer verpest de lucht. De stad is veel rijker dan de meeste andere Indiase steden en er rijden dan ook al 3,5 miljoen auto’s en vrachtwagens rond. Elke dag komen daar 1.200 tot 1400 nieuwe voertuigen bij. Ellenlange files maken de luchtvervuiling nog intenser.

De BMTS, de openbare vervoersmaatschappij van Bangalore, zegt dat ze het geld heeft om meer bussen te laten rijden, maar klaagt dat het verkommerde en verstopte wegennet de inzet van extra voertuigen nauwelijks toelaat.

Oplapwerk

Voorlopig houdt het stadsbestuur het bij oplapmaatregelen. Een systeem van straten met enkele rijrichting moet het verkeer vlotter maken, er worden bruggen gebouwd om het aantal grote kruispunten te verminderen en de gemotoriseerde riksja’s moeten overschakelen op het minder vervuilende LPG.

Het effect van die maatregelen laat op zich wachten. Vooral kinderen en verkeersagenten lijden zwaar onder de verpeste lucht. In 1979 had 9 procent van de stadsbevolking astma, in 1999 was dat aandeel al gestegen tot 29,5 procent. In 2004 was dat cijfer weer lichtjes gedaald, maar het aandeel zware astmapatiënten neemt nog altijd toe.

H.C. Sharatchandra, de voorzitter van de milieuwaakhond KSPCB, klaagt dat de talrijke wetenschappelijke en academische instellingen in Bangalore geen interesse tonen om samen na te denken over andere wegen om het probleem aan te pakken. Dat is bijzonder wrang omdat de Verenigde Naties naar India kijken om het voortouw te nemen onder de ontwikkelingslanden om meer te doen aan luchtvervuiling en het klimaatprobleem. Door de snelle economische groei zal India naast China allicht de grootste producent van koolstofdioxide ter wereld worden.