Indiase regering slaat politieke munt uit terrorisme

Nieuws

Indiase regering slaat politieke munt uit terrorisme

13 augustus 2008

In de nasleep van de reeks bomaanslagen die Ahmedabad in westelijk India eind juli op haar grondvesten deed daveren, uiten vooraanstaande activisten, advocaten en experts kritiek op de regering. Die heeft de Indiase antiterrorismewetten misbruikt, vinden ze.

Volgens Teesta Setalved, bekend als mensenrechtenactivist voor de slachtoffers en verdachten van terrorisme in het Indiase Gujarat en Kasjmir, buit de politiek de terroristische aanvallen uit. Setalved legt de sleutel van de diepgewortelde politisering van de strijd tegen het terrorisme in India bij de Bharatiya Janata-partij (BJP), de belangrijkste partij aan de rechterzijde. “Die heeft politieke en religieuze spanningen in Jammu en Kasjmir gebruikt bij de slag om de kiezer in de afgelopen twintig jaar”, zegt hij.

Bij de reeks van 21 bomaanslagen in Ahmedabad op 26 juli kwamen 56 mensen om, bij de ontploffingen in Bangalore een dag eerder 2 mensen. Na de aanslagen vlogen de beschuldigingen tussen de BJP en de regerende parlementscoalitie over en weer. In hun politieke reacties beweerden beide partijen dat ze meer veiligheid en steun bieden aan de moslimminderheden in India.

Bestaande antiterrorismewetten in India, die verregaande macht verlenen aan de autoriteiten, hebben een geschiedenis van misbruik. De eerste wet uit 1985, de Terrorist and Disruptive Activities Act (TADA) deed 59.509 mensen zonder aanklacht achter tralies belanden. Daarvan werden er amper 725 veroordeeld. Het merendeel van de TADA-gevangenen behoorden tot religieuze minderheden, voornamelijk moslims.

Islamitische studenten

Deze wet overleefde rechtszaken in hoger beroep niet, maar in 2002 verscheen als opvolger de “Prevention of Terrorism Act” (POTA). Ook de nieuwe wet, die net als TADA bijzondere machten aan de politie verleende, kende flagrante misbruiken. Het merendeel van de arrestaties onder POTA gebeurden niet in Kasjmir of de noordoostelijke staten waar gewapend verzet actief was, maar in de staat Jharkand in Centraal-India. Bij de gedetineerden zaten onder meer een 12-jarige jongen en 84-jarige man.

In de staat Gujarat waren alle POTA-arrestanten, op één geval na, moslim. Ook hier had de meerderheid van de aanhoudingen onder TADA plaats. De staat had geen geschiedenis van terrorisme tot aan de brutale rellen met hindoes en moslims in 2002.

De gerespecteerde advocaat van het hooggerechtshof, Prashant Bhushan, meent dat het grootschalige misbruik van zowel TADA als POTA, in het bijzonder in Gujarat, van gewone mensen terroristen heeft gemaakt. “Dat is het logische gevolg van politieofficieren die onschuldige burgers doden bij geënsceneerde incidenten, net als van andere wanpraktijken die op grote schaal gebeuren.”

Hoewel POTA werd afgevoerd, is er nu de Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) uit 2004, die nu opnieuw misbruikt wordt door de autoriteiten in hun poging de schuldigen van de Bangalore en Ahmedabad aanslagen aan te duiden. De regering schrijft de aanslagen toe aan leden van de verboden Islamitische studentenbeweging in India (SIMI).

Oorzaken aanpakken

Een week of twee geleden vernietigde een bijzonder tribunaal van een hof van beroep in Delhi het verbod van de regering op SIMI omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat de organisatie zich met terroristische activiteiten bezig houdt. Binnenlandse Zaken heeft van het hooggerechtshof tot september 2008 uitstel gekregen voor de uitspraak van het tribunaal om met concreet bewijsmateriaal tegen SIMI op de proppen te komen.

“Geen enkele wet zal het geringste effect hebben op de inperking van terrorisme”, denkt Maja Daruwala, hoofd van de the Commonwealth Human Rights Initiative in India. “Daarvoor met het volledige netwerk van agentschappen voor preventie en onderzoek van de oorzaken van terrorisme aanzienlijk verbeteren.”

Ook Daruwala en Setalvad zijn het ermee eens dat India dringend de oorzaken van het terrorisme moeten aanpakken.