Indonesië rijdt nog steeds niet loodvrij

Nieuws

Indonesië rijdt nog steeds niet loodvrij

Richel Dursin

02 januari 2005

De Indonesische regering heeft haar belofte om per 1 januari 2005 volledig over te schakelen op loodvrije benzine, opnieuw niet waargemaakt. Indonesië is een van de laatste landen in Azië waar nog gelode benzine, een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling, wordt gebruikt.

Gebrek aan politieke wil, financiële beperkingen en stijging van de wereldwijde olieprijzen zijn enkele oorzaken waardoor de Indonesische overheid er niet in is geslaagd haar burgers loodvrij te laten rijden.

In 1996 lanceerde toenmalig president Soeharto een programma dat ervoor moest zorgen dat in 1999 gelode benzine was uitgebannen. In 1998 tekende Indonesië een intentieverklaring met het Internationale Monetaire Fonds, waarin de wil werd uitgesproken om het land te laten overschakelen op schone energie, inclusief loodvrije benzine. Toen de deadline van 1999 niet werd gehaald, werd een nieuwe streefdatum vastgesteld: 2003. Die datum werd later onder druk van onder meer het staatsolie- en gasbedrijf Pertamina verschoven naar 1 januari 2005.

Volgens het VN-Milieuprogramma is Jakarta de op twee na meest vervuilde megastad ter wereld, na Mexico-Stad en Bangkok. Veel auto’s in Indonesië hebben geen katalysator. Hoge loodgehaltes in het bloed kunnen vooral bij kinderen leiden tot bloedarmoede, lagere intelligentie, autisme en onherstelbare schade aan de lever en nieren. Uit verschillende studies is gebleken dat schoolkinderen in Jakarta, Bandung, West-Java en Surabaya in Oost-Java, gevaarlijk hoge concentraties lood in hun bloed hebben.

Olie- en gasbedrijven beweren dat de overheid te ambitieus is geweest bij het vaststellen van de streefdatum waarop Indonesië loodvrij moet zijn. Om het proces goed te laten verlopen, moet eerst geïnvesteerd worden in een aanpassing van de raffinaderijen in Balongan in West-Java en Cilacap in Centraal-Java. Indonesië zal ook grondstoffen, zoals componenten voor hoog octaan, moeten importeren om de ongelode benzine te produceren. Voor zowel de aanpassing als de import van grondstoffen, is volgens de regering geen geld.

Sinds maart van dit jaar overschrijdt de olie-import de olie-export in Indonesië. De inkomsten uit de export zijn te laag om investeringen in uitstootbeperkende middelen te dekken. Oliebedrijven beweren bovendien dat de componenten die nodig zijn om loodvrije benzine te produceren, kanker kunnen veroorzaken.

Pertamina produceert momenteel ongelode benzine die verkrijgbaar is in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Batam en Bali. De voorraad is echter beperkt. Naar schatting is jaarlijks 3 triljoen roepies (246 miljoen euro) nodig om het hele land te laten overschakelen op ongelode benzine. (JS)