Indonesische rijstboeren krijgen verzekering voor gewasopbrengst

Nieuws

Indonesische rijstboeren krijgen verzekering voor gewasopbrengst

Indonesische rijstboeren krijgen verzekering voor gewasopbrengst
Indonesische rijstboeren krijgen verzekering voor gewasopbrengst

IPS

10 september 2014

In Indonesië kunnen 200.000 kleine rijstboeren een verzekering afsluiten tegen tegenvallende inkomsten uit de oogst. Met behulp van satellietbeelden worden de vorderingen van de rijst en de eventuele claims beoordeeld.

De wet die sinds 6 augustus 2013 van kracht is, gaat gepaard met een overheidsbudget waarmee de beleidsmaatregelen en de strategie kunnen worden uitgevoerd. Dit jaar wordt er 21,5 miljoen euro vrijgemaakt om het verzekeringsschema te ontwikkelen en andere noodzakelijke voorzieningen te betalen.

Het Nederlandse Alterra, onderdeel van Wageningen University & Research zal technische assistentie verlenen aan het ministerie van Landbouw van Indonesië om de uitvoering van de wet in goede banen te leiden.

De wet maakt het voor de boeren mogelijk om zich te verzekeren tegen mislukte oogst als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen.

Klimaatverandering

De wet maakt het voor de boeren mogelijk om zich te verzekeren tegen mislukte oogst als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen: ziekte van de gewassen, infecties overgebracht door dieren of de klimaatverandering.

Indien bewezen kan worden dat een mislukte oogst te wijten is aan een van deze zaken, kan bij de overheid een aanvraag om schadevergoeding ingediend worden. ‘De wet zal helpen om de landbouwsector in Indonesië beter te kapitaliseren en te moderniseren’, zegt Aart Schrevel van Alterra.

‘Ons project is gelokaliseerd in Oost-Java, een van de belangrijkste rijstproductiegebieden van Indonesië. Behalve de rijstsector en dus de nationale economie van Indonesië zullen de rijstboeren individueel ook profiteren. Ze zullen hun inkomen zien stijgen.’

Het verzekeren van grote aantallen kleine boeren is niet zo eenvoudig.

Satellietbeelden

Het verzekeren van grote aantallen kleine boeren is niet zo eenvoudig. Eerst en vooral moet de papierhandel in orde gebracht worden en daarnaast moet een systeem ontwikkeld worden om claims te behandelen.

Dit laatste zal gebeuren door middel van satellietbeelden. Die maken het mogelijk om de ontwikkeling van gewassen te monitoren en om eventuele claims te beoordelen zonder steeds het veld in te moeten gaan.

‘Het bijzondere van dit project is dat het volledig geïntegreerd is in de Indonesische maatschappij. Het verzekeringscontract, de satellietbeelden, de hydrologische en gewasopbrengstmodellen en de monitoring- en evaluatie-activiteiten, worden allemaal ontwikkeld en uitgevoerd met Indonesische organisaties’, zegt Schrevel.

‘Dat betekent ook dat de methoden en technieken die het project ontwikkelt zonder beperkingen in andere gebieden toegepast kunnen worden.’