Industrie verovert arme noordoosten van Brazilië

Nieuws

Industrie verovert arme noordoosten van Brazilië

Mario Osava

23 augustus 2011

Het noordoosten van Brazilië, het armste deel van het land, ziet de industrialisering in snel tempo oprukken. De motor is de haven van Pecém, waar een staalfabriek en de olieraffinaderij komen.

De haven van Pecém, aan de Atlantische kust, kreeg een maand geleden het verzoek om de onderdelen van een cementfabriek uit China te lossen en op te slaan. De haven kon niet toezeggen omdat ze te weinig plaats had maar het bijzondere verzoek is tekenend voor de snelle industrialisering van het noordoosten van Brazilië.

Een groot deel van de recente investeringen is het gevolg van de bouw van nieuwe haveninstallaties, die tegelijk als productieplaatsen dienst kunnen doen. In Pecém worden nu 330 vierkante kilometer industriezones aangelegd in de omgeving van de haven.

De haven van Pecém werd in 2002 in gebruik genomen. Twee grote projecten, een staalfabriek en de olieraffinaderij, dienen als locomotief. De staalfabriek moet tegen 2015 klaar zijn, de raffinaderij van staatsbedrijf Petrobrás, tegen 2017. Er komen ook twee steenkoolcentrales, met een gezamenlijk vermogen van 1080 megawatt, bijna het dubbele van het huidige vermogen van de deelstaat Ceará, waarin Pecém ligt.

Werkgelegenheid

Maar het havenproject ligt ook onder vuur. Volgens João Alfredo Melo, gemeenteraadslid voor de linkse Partij Socialisme en Vrijheid in deelstaathoofdstad Fortaleza, werden de zeestromingen en winden in de voorbereidende studie slecht gemeten. Toen de haven pas van start ging, kon een Chinees schip bijvoorbeeld niet aanleggen als gevolg van de te forse wind. Het probleem moest verholpen worden door een L-vormige golfbreker aan te leggen.
Melo zegt ook dat er geen echte “productieketens” zullen ontstaan in Pecém, waardoor de werkgelegenheid veeleer beperkt zal zijn.

Hernani de Carvalho Junior, directeur expansie in de haven, spreekt dat tegen. De staalfabriek zal walserijen en misschien zelfs een autofabriek lokken, de raffinaderij zal petrochemische industrie aantrekken.

Economische groei

Hij wijst er ook op dat baggeren niet nodig zal zijn in Pecém omdat de zee er zeer diep is. Daardoor kan de haven de onderhoudskosten laag houden. Bovendien beschikt de haven over de nieuwste infrastructuur. Daardoor zag Pecém zijn trafiek de laatste jaren “exponentieel groeien”, een bevestiging van zijn toekomst als hub voor maritiem verkeer, aldus Carvalho Junior.

Pecém bevindt zich 3000 kilometer dichter bij Europa en de Verenigde Staten dan Santos, de belangrijkste haven van Brazilië, in het zuidoosten van het land.
De groei van Pecém moet de ontwikkeling van de hele deelstaat en de noordoostelijke regio stimuleren, onder meer via de aanleg van auto- en spoorwegen en belastingvoordelen voor bedrijven.

De economie van de deelstaat Ceará groeide vorig jaar met 7,9 procent. De laatste jaren was de groei in de deelstaat groter dan het nationale gemiddelde.