Infraroodbeelden tonen methaanlekken in heel Europa

Nieuws

'Slim beleid kan de Europese methaanuitstoot tegen 2025 met 70 procent verminderen'

Infraroodbeelden tonen methaanlekken in heel Europa

Infraroodbeelden tonen methaanlekken in heel Europa
Infraroodbeelden tonen methaanlekken in heel Europa

IPS

02 juli 2021

Het overgrote deel van de olie- en gasinstallaties in Europa lekt methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas. Dat blijkt uit onderzoek onder 150 installaties met behulp van een geavanceerde infraroodcamera.

Van de 150 olie- en gasinstallaties die werden bezocht en gefilmd, bleek er in 120 gevallen sprake van methaanlekkage.

SatyaPrem / Pixabay

De organisatie achter het onderzoek, Clean Air Task Force, spreekt van een ‘enorme, ondergereguleerde crisis’: het gaat niet om enkele rotte appels, maar in de hele sector komen lekken op grote schaal voor. Van de 150 installaties die werden bezocht en gefilmd, bleek er in 120 gevallen sprake van methaanlekkage.

De beelden zijn online te bekijken.

Van de 150 installaties die werden bezocht en gefilmd, bleek er in 120 gevallen sprake van methaanlekkage.

‘We zijn allemaal geschokt door de wijdverbreide methaanemissies in heel Europa’, zegt James Turitto van CATF. ‘Het is duidelijk dat de beste werkwijzen in de hele toeleveringsketen worden genegeerd. Als één persoon met een infraroodcamera meerdere lekken kan vinden in elk land, dringt de vraag zich op: waarom doen de bedrijven en nationale regelgevers dit niet al?’

De infraroodcamera’s die worden gebruikt om methaanemissies te filmen, zijn eerder gebruikt bij een gelijkaardig onderzoek in de VS. CATF plant nu verdere onderzoeken in meer Europese landen.

Krachtig broeikasgas

Methaan is als broeikasgas op korte termijn tientallen keren krachtiger dan CO2 en is verantwoordelijk voor ten minste een kwart van de klimaatopwarming. De uitstoot van methaan stijgt veel sneller dan wat verwacht werd in de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Vorig jaar, midden in de pandemie, steeg de uitstoot zelfs tot recordhoogte.

‘Slim beleid kan de Europese methaanuitstoot tegen 2025 met 70 procent verminderen’, zegt Jonathan Banks, directeur van CATF. ‘Sterke methaanwetgeving voor de olie- en gassector is het laagst hangende fruit in het EU-klimaatbeleid. We hebben het eigenlijk gewoon over goed onderhoud en buizenwerk. Olie- en gasbedrijven verzaken die basistaken nu, gewoon omdat ze hiertoe niet verplicht worden. Dus geven ze het geld liever ergens anders aan uit.’

De Europese Commissie heeft in oktober vorig jaar een zogenaamde methaanstrategie gepubliceerd als uitgangspunt voor nieuwe wetgeving. De definitieve versie hiervan wordt eind dit jaar verwacht.