ING schrapt investeringen in clustermunitie

Nieuws

ING schrapt investeringen in clustermunitie

ING schrapt investeringen in clustermunitie
ING schrapt investeringen in clustermunitie

01 april 2010

Belgische bankklanten van Axa, Fortis, Deutsche Bank, Citibank en BNP Paribas lopen nog altijd een heel hoog risico op schadelijke investeringen. ING paste haar beleid aan wat betreft investeringen in wapenindustrie, en is daardoor minder risicovol.

Dat blijkt uit de rangorde van Belgische grootbanken op basis van hun investeringsbeleid die Netwerk Vlaanderen opstelde. ING gaat een bank vooruit in de etische ranking van de ngo nadat de financiële instelling duidelijke ondergrenzen voor investeringen in de wapenindustrie heeft omschreven.
ING sluit producenten van controversiële wapens als clustermunitie en wapens met verarmd uranium uit, financiert geen wapenbedrijven die leveren aan landen waar wapens voor onderdrukking gebruikt worden en maakt niet langer uitzonderingen voor bedrijven die controversiële wapens ‘slechts’ bij wijze van nevenactiviteit produceren.
Ook de kans op schadelijke investeringen voor klanten bij Deutsche Bank is niet langer ‘extreem hoog’, maar ‘zeer hoog’.

Dictatoriale regimes

‘Ook de andere grootbanken in België moeten deze inspanning leveren: tot nu toe houdt geen enkele grootbank bij haar investeringen voldoende rekening met het milieu, de rechten van werknemers of de slachtoffers van dictatoriale regimes’, zegt Esther Vandenbroucke van Netwerk Vlaanderen.