Inheemse bevolking heeft ook bescherming nodig als ze migreert

OXFAM INTERNATIONAL CC BY-NC-ND 2.0

 

Een groep mensenrechtenexperts binnen de Verenigde Naties heeft in een gezamenlijke verklaring opgeroepen op de pech ten van inheemse volkeren ten allen tijde te respecteren. Ook als deze mensen wensen te migreren.

‘Op veel plaatsen in de wereld zijn inheemse bevolkingsgroepen verworden tot migranten uit economische noodzaak, gedwongen verhuizing, nadelige milieu-omstandigheden zoals de gevolgen van de klimaatverandering, sociale en politieke onrust, en de opkomst van het leger’, stellen vier mensenrechtenexperts in een verklaring die op 8 augustus naar aanleiding van de Werelddag van de Inheemse Bevolking werd opgesteld.

De experts herinneren de lidstaten eraan dat alle inheemsen, ook als ze wensen te migreren, hun rechten moeten behouden zoals die onder meer werden geformuleerd in de VN-Verklaring van de Rechten van Inheemse Mensen.

Recht op zelfbeschikking, over de grenzen heen

‘Staten hebben het recht om hun eigen grenzen te beheren, maar moeten eveneens de internationale mensenrechtenstandaarden erkennen en dus garanderen dat migranten niet onderworpen worden aan geweld, discriminatie en andere behandelingen die hun rechten schenden’, stelt de Verklaring.

‘Staten hebben het recht om hun eigen grenzen te beheren, maar moeten eveneens de rechten van migranten garanderen’

‘Daar bovenop moeten staten de rechten van inheemse bevolkingsgroepen erkennen: hun recht op zelfbeschikking, land en de beschikbaarheid van bronnen, een nationaliteit, en familierechten waaronder het recht op gezondheid, onderwijs en een eigen taal.’

‘De Verklaring is ook specifiek inzake de rechten van inheemse volkeren eens ze internationale grenzen oversteken en hun eigen territoria verlaten. Inheemse groepen moeten altijd toestemming geven over industriële activiteiten op hun land, inclusief de ontwikkeling van nationale infrastructuur, en mogen niet hervestigd worden tegen hun wil, en zonder compensatie.’

Ik ben proMO*

Met MO* zorgen wij voor écht nieuws over echte mensen in heel de wereld. Wil je ook ons unieke journalistieke project mogelijk maken? Word dan proMO*. Als proMO* word je lid van onze community, mag je gratis naar al onze events en kan je in dialoog gaan met onze journalisten. Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Geweldig! Ik word proMO*

Migratiestatus

De experts uiten hun bezorgdheid over mensenrechtenschendingen, vervolgingen en gevallen van deportatie in bepaalde staten. Ook de migratiestatus van deze specifieke groepen mensen baart hen zorgen. ‘Als gevolg van hun “onzichtbaarheid” worden zij vaak toegang ontzegd tot een eerlijk proces wanneer de grenspolitie hen vastzet. Er wordt hen regelmatig een tolk geweigerd evenals andere diensten die noodzakelijk zijn voor hun eerlijke juridische vertegenwoordiging.’

‘We roepen staten op kinderen, ouders en zorgverleners te herenigen die gescheiden werden of werden gedeporteerd’

‘We roepen staten op onmiddellijk kinderen, ouders en zorgverleners te herenigen die mogelijk gescheiden werden en in verschillende opvangcentra terecht kwamen of werden gedeporteerd.’

Tenslotte stelt de verklaring dat het noodzakelijk is dat staten inzien dat ook inheemse mensen als migrant wegtrekken van hun land of wegtrekken van het platteland naar de stad. Deze handelingen geeft staten niet het recht om hun verworven rechten inzake identiteit of levensonderhoud en cultuur in te trekken.

De vier ondertekenaars van de verklaring zijn Erika Yamada, in naam van de Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, een hulporgaan van de VN-Mensenrechtenraad; Mariam Wallet Aboubakrine van het Permanent Forum on Indigenous Issues, een adviesorgaan voor de Economische en Sociale Raad; Victoria Tauli-Corpuz, de speciale rapporteur over de Rechten van Inheemse Mensen binnen de Mensenrechtenraad; en tenslotte Binota Dhamai, de voorzitter van de raad van bestuur van de United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples, opgericht door de Algemene Vergadering van de VN in 1985.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift