Inheemse boeren winnen juridische strijd in Argentinië

Nieuws

Inheemse boeren winnen juridische strijd in Argentinië

Wouter Derijck

09 januari 2008

Tien inheemse boeren en een priester werden in Argentinië aangeklaagd door een grootgrondbezitter. De rechtbank gaf de boeren gelijk.

Op 28 december 2007 beschuldigde een bedrijfsleider uit Buenos Aires tien inheemse boeren en een priester ervan dat ze zonder toestemming zijn grondbezit betraden en anderhalve kilometer prikkeldraad beschadigden. 
Nochtans bleek de boerenfamilie Loyola echter al generaties lang rechtmatige eigenaar te zijn van deze gronden in Noord-Argentinië. De prikkeldraad die ‘de nieuwe eigenaar’ in 2005 spande langs de oevers van het plaatselijke beekje, blokkeerde de toegang tot drinkwater voor het vee. Carlos Loyola voelde zich gedwongen met hulp van bevriende boeren de draad te verwijderen. Op 8 januari beslechtte de rechter de zaak in het voordeel van Loyola.
Dit conflict is zeker geen geïsoleerd geval. Sinds Argentinië en Brazilië de weg insloegen van de grootschalige teelt van -meestal genetisch gemanipuleerde- soja, komen kleinere boeren steeds vaker in conflict met de landhonger van grote landbouwbedrijven. Ook ontginningsfirma’s die nieuwe activiteiten willen ontplooien in het binnenland kiezen er steeds vaker voor de plaatselijke boeren simpelweg te verdrijven. Aangezien deze boeren meestal niet opgewassen zijn tegen deze machtige spelers, werd deze uitzonderlijke uitspraak als een triomf onthaald.
Toch blijft het probleem bestaan en zijn de sociale gevolgen voor de boeren enorm groot. Het verlies van landbouwgrond en toegang tot de bossen vermindert de mogelijkheden van de lokale bevolking om voedsel te verbouwen. Soja verdringt de lokale teelten, maakt de plaatselijk verkrijgbare voeding eenzijdig en produceert uiteindelijk honger. Daarenboven verliezen de boeren hun werk op het land, en dus hun vast inkomen.