Velden met zonnepanelen kunnen een goede zaak zijn voor biodiversiteit én landbouw

Insecten doen het opvallend goed onder zonnepanelen

Andres Siimon / Unsplash

Velden met zonnepanelen leveren niet alleen zonne-energie, maar bieden ook ecosysteemdiensten zoals herstel van biodiversiteit of bestuivers voor de landbouwers in de buurt.

Grootschalige installaties met zonnepanelen kunnen een zegen zijn voor bedreigde insectenpopulaties en de biodiversiteit, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zo kunnen ze ook de landbouw in de buurt een flinke duw in de rug geven.

Hommels die zoemen van bloem tot bloem, vogels die fluiten en hoge grassen die ruisen in de wind: het is geen scène uit een ongerept natuurreservaat, maar eentje van tussen rijen zonnepanelen op een stuk gerecupereerde landbouwgrond in Minnesota.

Onderzoekers van de Amerikaanse overheid hebben vijf jaar lang in kaart gebracht hoe de biodiversiteit zich in twee grote zonnecentrales in de buurt heeft ontwikkeld, en dat blijkt opvallend snel.

Snel herstel

De twee onderzochte zonneparken werden begin 2018 beplant met inheemse grassen en bloeiende planten. Vervolgens maten de onderzoekers vijf jaar lang hoe de insecten en vegetatie het deden op beide terreinen.

‘Het kostte aanzienlijk wat inspanningen om die gegevens te verzamelen: we moesten vier keer per zomer naar elke locatie terugkeren om het aantal bestuivers te registreren’, vertelt onderzoeker Heidi Hartmann. ‘Maar naarmate het leefgebied volwassener werd, zagen we het aantal en de soorten bloeiende planten toenemen. De bijbehorende positieve impact meten voor bestuivers gaf veel voldoening.’

Tegen het einde van de veldcampagne constateerde het team hoe statistieken op het vlak van soortenrijkdom de hoogte ingingen. De diversiteit aan inheemse plantensoorten en de overvloed aan bloemen nam duidelijk toe, net als de overvloed en diversiteit aan inheemse insecten.

Landbouw helpen

Velden met zonnepanelen zouden zo kunnen evolueren tot ‘agrivoltaïsche velden’, zeggen de onderzoekers. Die leveren niet alleen zonne-energie, maar bieden ook ecosysteemdiensten zoals herstel van biodiversiteit of bestuivers voor de landbouwers in de buurt.

Velden met zonnepanelen zouden kunnen evolueren tot ‘agrivoltaïsche velden’.

Want bij de insecten zijn heel wat nuttige beestjes zoals honingbijen, inheemse bijen, wespen, horzels, zweefvliegen, andere vliegen, motten, vlinders en kevers.

‘Dit onderzoek toont duidelijk de relatief snelle reacties van insectengemeenschappen op het herstel van leefgebieden op dergelijke terreinen’, zegt Lee Walston, landschapsecoloog en milieuwetenschapper. ‘Het toont aan dat habitatvriendelijke zonne-energie - mits op de juiste locatie - een haalbare manier kan zijn om insectenpopulaties te beschermen en de bestuivingsdiensten in aangrenzende landbouwvelden te verbeteren.’

Dat is goed nieuws, want de insectenbiodiversiteit gaat wereldwijd snel achteruit door verlies van leefgebied, pesticiden en de klimaatverandering. Wetenschappers pleiten daarom nadrukkelijk voor gebieden waar insecten zich kunnen herstellen. De grootschalige zonne-installaties zouden zo twee vliegen in een klap kunnen slaan: schone energie produceren en de lokale biodiversiteit bevorderen.

Bovendien kan het de negatieve impact op de voedselproductie beperken. Zonnevelden zijn snel in opmars en komen vaak in agrarisch gebied, waardoor ze concurrentie dreigen te worden voor de voedselproductie. Door de landbouw in de buurt te helpen, kan die negatieve impact ten dele worden gecompenseerd.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.