Interculturaliteit moet resulteren in gelijke kansen

Nieuws

Interculturaliteit moet resulteren in gelijke kansen

Intercultureel Vlaanderen had afspraak vorige zaterdag op de Open Forumdag van het Minderhedenforum in Antwerpen. De debatten over media, migratie, onderwijs, werk en beleid verliepen soms op het scherp van de snee, maar zorgden vaak ook voor een verruiming van het perspectief.

Tijdens het debat over de integratiesector (een MO*debat op de Forumdag) werd onder andere de stelling geponeerd dat er nood is aan één diversiteitsbeleid gericht op alle kansengroepen, op vlak van gender, seksuele voorkeur, toegankelijkheid en etnisch-culturele diversiteit.
Björn Vanheste, raadgever van Vlaams Minister van Inburgering Marino Keulen, verdedigdfe die stelling door te zeggen dat allevormen van beleid die discriminatie bestrijden van elkaar kunnen leren en dus best zo dicht mogelijk bij elkaar aanleunen –al voegde hij er wel aan toe dat diversiteitsbeleid voor etnisch-culturele minderheden een eigen aanpak en een eigen infrastructuur vraagt.
In een reactie schoot Francy Van der Wildt, voorzitter Nederlandstalige Vrouwenraad, dat standpunt professioneel af. Volgens haar begint het probleem al met het wollige taalgebruik, onder andere over gender “dat niemand goed kan definiëren”. Daarin werd ze later bijgetreden door Fernando Marzo, ondervoorzitter van het Minderhedenforum, die beklemtoonde dat hij liever over migranten spreekt dan over allochtonen. Van der Wildt kreeg het publiek duidelijk op haar hand door te stellen dat er minder behoefte is aan vaag diversiteitsbeleid dan aan een hard gelijkekansenbeleid. Ze putte daarvoor uit de ervaring en de geschiedenis van de vrouwenbeweging. T
ijdens de slotzitting van de Open Forumdag kreeg dat standpunt een echo in één van de tien prioriteiten die het Minderhedenforum wil meegeven aan alle Vlaamse partijen die zich volgend jaar aan de kiezer presenteren: ‘Respectvol samenleven in diversiteit vereist een specifiek beleid. Hieronder vallen ook gelijke kansen en gelijke uitkomsten voor minderheden. Dit beleid moet een eigen, groot genoeg budget hebben op Vlaams niveau en in de steden en gemeenten.’
Een ander heikel discussiepunt tijdens dezelfde sessie was het voorstel van Björn Vanheste om bij subsidiëring van organisaties prioritair te investeren in organisaties die zich niet uitsluitend op één etnisch-culturele of nationale groep richten. Jos Jacobs, directeur van het Oost-Vlaamse diversiteitscentrum Odicé, zei dat zo’n beleid zich zou moeien met de vrijheid van vereniging op een manier die men nooit zou durven bij bijvoorbeeld seniorenorganisaties of vrouwenbewegingen.
Vanuit de zaal vroeg Kwaku Acheampong van de Ferderatie van Anglofone Afrikanen in België zich af wat Vanheste bedoelde met “één etnisch-culturele groep”: ‘Betekent dat een organisatie met alleen Ghanezen? Of gaat het ook over een organisatie waar Afrikanen uit verschillende landen samenkomen? Wil men ons verplichten om ons te organiseren met mensen waarvan we de taal, de tradities, de cultuur en de verwachtingen niet delen?’