Internationale Arbeidsorganisatie naar Guatemala

Nieuws

Internationale Arbeidsorganisatie naar Guatemala

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck leidt een bijzondere missie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) naar Guatemala om er de schending van het recht op vakbondsvrijheid te onderzoeken.

Vorig jaar werden elf vakbondsleiders vermoord in Guatemala, in 2007 waren dat er 9. Tot drie keer toe werd er vorig jaar bij acties van arbeiders een uitzonderingstoestand uitgeroepen, waarbij het leger werd ingezet en er bijzonder hardhandig is opgetreden. Afgelopen zaterdag is nog het lichaam gevonden van vakbondsman Willy Morales. Hij was zwaar toegetakeld en op de weg achtergelaten met de bedoeling dat zijn lichaam nog meerdere keren zou overreden worden.
Op de IAO-conferentie van juni 2008 riep de commissie die waakt over de toepassing van de normen Guatemala al op het matje voor aanhoudende schendingen van Conventie 87 over het recht op vakbondsvrijheid. Uit het rapport van experten die de commissie voorbereidde bleek dat geweld tegen vakbondsmensen in Guatemala eerder regel dan uitzondering is en dat de oprichting van vakbonden er op allerlei manieren beperkt wordt.
Een jaar geleden – eind januari 2008 - organiseerde het Internationaal Vakverbond (IVV) nog een bijzondere conferentie tegen de straffeloosheid van misdaden tegen syndicalisten, met de steun van president Alvaro Colom. Die beloofde toen de nodige maatregelen te nemen. Tot op heden zonder resultaat.

Terrorist

De term ‘syndicalist’ staat in Guatelama ongeveer gelijk aan ‘terrorist’. Door de toenemende repressie tegen vakbondsmensen hebben sommigen het over een Colombianisering van de situatie. Volgens de vakbondsafgevaardigden gaat het hier om een bewuste strategie van groepen die het land willen destabiliseren.
Parallelle machtsgroepen waarop ook president Alvaro Colom geen greep heeft: politici van de oude oligarchie, grote nationale en transnationale bedrijven die werken met privépolitie, en groepen in het leger. Om die parallelle machtsgroepen te ontmaskeren en de straffeloosheid te doorbreken, werd de VN-commissie CISIG opgericht, maar dat mandaat verloopt in september van dit jaar. Vandaar de vraag tot verlenging van dit mandaat.
Guatemalaanse vakbondsorganisaties vragen dat het Europees Associatieakkoord de fundamentele arbeidsrechten garandeert en een einde maakt aan de straffeloosheid.