Internationale crisis leidt tot “noodsituatie” in armoedebestrijding

Nieuws

Internationale crisis leidt tot “noodsituatie” in armoedebestrijding

Jim Lobe

26 april 2009

De internationale economische crisis zal dit jaar in de ontwikkelingslanden 55 tot 90 miljoen mensen in absolute armoede doen belanden. Dat zeggen de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vrijdag gepubliceerd rapport. Vooral zwart-Afrika en Zuid-Azië kunnen een kruis maken over de ontwikkelingsvooruitzichten die ze een jaar geleden nog koesterden.

Van de Millenniumdoelstellingen, internationale afspraken om tegen 2015 serieuze vooruitgang te boeken op het vlak van armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en andere belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen, worden er alvast een aantal voor veel landen onhaalbaar. Het rapport heeft het over een “noodsituatie” in de ontwikkeling.

Armoede stijgt

De ontwikkelinglanden kunnen in 2009 nog op een gemiddelde groei van 1,5 procent rekenen. Maar dat is niet voldoende om de armoede verder terug te dringen – de belangrijkste Millenniumdoelstelling. Volgens de Wereldbank en het IMF zal het inkomen per inwoner in ongeveer 50 arme landen dalen, vooral in Afrika. Ook Zuid-Azië, de tweede regio met enorme groepen armen, krijgt zware klappen.
Die achteruitgang zal ook ernstige en lang aanhouden gevolgen hebben op de gezondheidszorg en het onderwijs, zegt het rapport. Volgens sommige schattingen zullen er de komende jaren tussen 200.000 en 400.000 meer borelingen sterven. Omdat de crisis overal ter wereld toeslaat, lijkt het herstel maar langzaam te zullen komen.

Crisis bovenop crisis

De Wereldbank en het IMF wijzen er ook op dat de economische crisis bovenop de voedsel- en de brandstofcrisis komt, die in 2008 al veel ontwikkelingslanden in de touwen hadden geslagen. Begin 2007 hadden volgens de VN ongeveer 850 miljoen mensen met chronische ondervoeding af te rekenen; in 2008 steeg dat aantal tot 960 miljoen en dit jaar neemt het waarschijnlijk verder toe tot meer dan 1 miljard. De halvering van het aantal mensen dat honger lijdt, is ook een Millenniumdoelstelling.
Het rapport ligt op de tafel van de ministers van Financiën en de voorzitters van de Nationale Banken van de lidstaten van de Wereldbank en het IMF. Die zijn nu in Washington bijeen voor de lentevergadering van de twee instellingen.

Meer hulp

Het IMF heeft begin deze maand van de grootste 20 economieën in de wereld 750 miljard dollar toegezegd gekregen om landen via leningen te helpen de crisis door te spartelen. Er zijn ook voor 250 miljard dollar extra speciale trekkingsrechten gecreëerd, nog meer geld dat landen in moeilijkheden kunnen gebruiken. Van dat bedrag gaat ongeveer 100 miljard dollar direct naar ontwikkelingslanden. 
De Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken kunnen de komende drie jaar ook 100 miljard extra uitgeven aan infrastructuurprojecten, steun aan kmo’s en het behoud of de versterking van sociale vangnetten. De Wereldbank kondigde vrijdag aan dat ze dit jaar drie keer meer zal uitgeven voor gezondheidszorg en twee keer meer voor onderwijs.
Hulporganisaties oordelen dat de industrielanden hun hulp aan de ontwikkelingslanden nog veel forser moeten optrekken.